Stille wateren hebben diepe gronden. Dat uit plassen, meren, vijvers en sloten flink wat broeikasgassen omhoog borrelen is minder bekend. Dankzij de BlueCan, een tool van ingenieursbureau Witteveen+Bos en onderzoeksinstituut Deltares, is komen vast te staan dat het tegengaan van de uitstoot van broeikasgassen ook kan worden gerealiseerd met het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Zo stoot een plas van 100 hectare alleen al 457 ton CO₂-equivalenten uit per jaar.

Hoe slechter de kwaliteit van het water, hoe meer emissies. Met de Blue Can kunnen deze ‘vergeten’ broeikasgasemissies in beeld worden gebracht en wordt de potentiële winst van belastingreducerende maatregelen beoordeeld. Uit een pilot met het systeem bij drie waterschappen is het verband tussen waterkwaliteit en broeikasgasemissies aangetoond. Zo blijkt dat de emissie-uitstoot tussen een meer met goede en een meer met slechte waterkwaliteit een factor 10 kan verschillen.

De tool toont aan dat de klimaatdoelstellingen kunnen worden gehaald door ook te kijken naar het verbeteren van de waterkwaliteit. Bijkomend voordeel is dat deze heldere, plantenrijke wateren meer biodiversiteit opleveren en aantrekkelijker zijn voor recreatie.