In het werk van ingenieurs zit muziek. In 2018 klonk ‘De âlde Friezen’, het Frysk Folkslied, op de N357 bij Jelsum niet uit de blazers van een dweilorkest, maar werd het gespeeld door auto’s die over de weg reden. Deze eerste zingende weg van Nederland is door DGMR en BAM Infra ontwikkeld in opdracht van de provincie Friesland.

In 2018 mocht Leeuwarden zich Culturele Hoofdstad van Europa noemen. Voor de provincie aanleiding om een bijzonder kunstwerk te laten maken dat bijdroeg aan de verkeersveiligheid. DGMR ontwikkelde de methode om de weg daadwerkelijk te laten zingen aan de hand van een ribbelstructuur in de weg. Geen sinecure. Wie de juiste snelheid reed, werd beloond met het volkslied. Wie te hard reed, werd op een vals volkslied getrakteerd.

De zingende weg, die inmiddels is verwijderd, deed het nodige stof opwaaien. Het gezang kon de omwonenden namelijk minder bekoren. Toch ziet DGMR het project als een succes. De ervaring met deze weg kan ook gebruikt worden voor zingende (brom)fietspaden, een mooie ludieke kunstuiting die de verkeersveiligheid kan bevorderen, maar die minder geluidsoverlast oplevert. Ook leidde het pionierswerk ertoe dat er nu in Hongarije een andere zingende weg op de rit is gezet. Op de hoofdweg A67 klinkt sinds kort de ballad ‘A67-es út’, een ode aan deze weg.

Bron foto's: Pierre Jacobs, Triple A Visualz