And the winner is....

And the winner is....

25 mei 2018

 

De winnaar van de Doe&Durf Challenge 2018 is CrowdCreation van Arcadis. Crowd Creation is de uitkomst voor overheden na invoering van de Omgevingswet. Door de invoering van de omgevingswet worden overheden verplicht tot participatieve aanpak bij projecten. CrowdCreation weet op innovatieve wijze digitalisering en duurzaamheid bij elkaar te brengen en biedt overheden zo een uitkomst om niet alleen bestuursorganen en bedrijven, maar ook andere belanghebbende zoals burgers vroegtijdig bij een project te betrekken.

Het is afgezaagd, maar de jury had een zware taak deze editie. De finalisten hadden allemaal een goed idee. Negatief zou je kunnen stellen dat geen van de ideeën uitblonk op alle onderdelen, maar positief kan gesteld worden dat alle ideeën iets heel goeds hadden. Echter, voor de jury betekende het, dat gekozen moest worden tussen hele verschillende smaken.

De jury heeft gekozen voor een idee dat zorgvuldig was uitgewerkt. Het winnende idee is niet het meest innovatieve idee, maar het team heeft wel een relevant vernieuwend element aan een bestaand product weten toe te voegen: ze investeren nadrukkelijk in een vertaling van plannen naar relevante onderwerpen en begrijpelijke taal voor de burger en vice versa. Daarmee wordt het een zeer relevante app waarmee de burgerparticipatie rondom bouwplannen écht ingevuld kan worden, zoals de nieuwe Omgevingswet van ons vraagt.

De jury waardeert het dat het team bij de uitwerking van het idee gesproken heeft met deskundigen op het vlak van omgevingsmanagement en projectmanagement en straatinterviews heeft gehouden om de stem van de gemiddelde burger te peilen. Dus ook in hun eigen aanpak hebben ze de principes van hun nieuwe app toegepast: goed luisteren naar toekomstige gebruikers.

Er wordt momenteel gesproken over een pilot-toepassing van dit idee binnen de gemeente Rotterdam.

Ook de andere ideeën zijn de moeite van een pilot waard. Neem zeker even de tijd om ze te bekijken!