Inschrijving Doe & Durf 2017 geopend!

Inschrijving Doe & Durf 2017 geopend!

21 december 2016

 

Het thema voor de Doe & Durf Competitie 2017 is ‘Hoe wordt de stedelijke omgeving klimaatadaptief?' Wat is de uitdaging?

Op mondiaal niveau zien we duidelijk veranderingen in het klimaat en ook de gevolgen van deze klimaatveranderingen worden steeds zichtbaarder. Zo sterven koraalriffen af, wordt het in Noord-Afrika en het Midden-Oosten almaar heter en verdwijnen er om de haverklap grote brokken ijs in de poolgebieden. In Nederland lijken de gevolgen van klimaatverandering in verhouding nog mee te vallen, al heeft de huidige klimaatverandering ook invloed op ons eigen landje. Denk hierbij aan zeespiegelstijging, maar ook de toename van extreme neerslagintensiteiten en verdroging van de bodem. Bovendien is de gemiddelde temperatuurstijging in Nederland hoger dan het wereldgemiddelde!

Door deze klimaatverandering wordt de stedelijke omgeving steeds kwetsbaarder. Er liggen innovatiekansen en –uitdagingen rondom de stedelijke omgeving, zoals aanpassingen aan de ruimtelijke inrichting en de watersystemen; dit om de stedelijke omgeving leefbaar te houden en wateroverlast, hittestress en droogte te voorkomen. Daarnaast biedt het potenties voor duurzame en klimaatbestendige steden, denk aan energieproductie, biodiversiteit en natuurlijke leefkwaliteit.

De grote vraag is dan ook: hoe zorgen wij ervoor dat de stedelijke omgeving klimaatadaptief gaat worden? Welke kansen & uitdagingen liggen er in de toekomst waarmee wij kunnen bijdragen aan een klimaatadaptieve stedelijke omgeving?

Bedenk met jou team een innovatief concept wat bijdraagt aan een klimaatadaptieve stedelijke omgeving. Laat zien welke impact wij als ingenieursbranche hebben op de duurzame ontwikkeling van de wereld!

Aanmelden en inschrijven kan tot 31 januari 2017 door een mail te sturen, met de namen van de teamleden en het idee (max 1 A4), naar info@doeendurf.nl

Klik hier voor meer informatie over de competitie, het thema en de voorwaarden.