Nóg zo een succesvolle finalist van vorig jaar!

Nóg zo een succesvolle finalist van vorig jaar!

13 april 2018

Team Rainroad van Movares stond vorig jaar in de finale met een innovatieve maatregel die een oplossing geeft voor zowel wateroverlast als hittestress. De Rainroad is een opvangreservoir onder een stoep of parkeerplaats waar bij hevige buien de overtollige hoeveelheid regenwater (tijdelijk) opgeslagen wordt. Door dit water vervolgens te laten verdampen als de temperatuur oploopt, wordt de energie uit de zon niet volledig omgezet in warmte maar gedeeltelijk in verdamping. Zodoende zal de temperatuur minder hoog oplopen. Vanaf 16 mei is Rainroad te vinden in proeftuin WaterStraat van TU Delft.

Rinze de Vries over Rainroad

Voor meer informatie, bezoek de website.