De stedenbouwkundige impact van digitalisering en technologisering van de stad

Workshop#2 – De stedenbouwkundige impact van digitalisering en technologisering van de stad

Internet verandert de stad net zo radicaal als elektriciteit dat deed. Daar moeten ontwerpers en bestuurders nu op anticiperen. Hoe je dat kunt doen, zal Jan-Willem Wesselink van FutureCity op woensdag 16 oktober vertellen, tijdens workshop #2 van de Doe&Durf Challenge!

Tijdens de workshop “Smart Stedenbouw” gaat Jan-Willem met de deelnemende Doe&Durf teams aan de slag door de ontwerpprincipes uit het conceptboek te vertalen naar jouw dagelijkse werk. En jouw plek in het (ontwerp)proces. Dus als je stadsbestuurder bent (of haar of hem ondersteunt) dan focus je daar op. Als (stedenbouwkundig) ontwerper ga je natuurlijk ontwerpen. Ben je beheerder, dan vertaal je de principes door naar jouw werk. Zo leert elke deelnemer direct hoe digitalisering en technologisering haar of zijn werk verandert. En vooral hoe interessant en leuk dat is!

Kortom, een uitgelezen kans om ook de stedenbouwkundige impact van de digitalisering en technologisering van de stad mee te nemen in je eigen Doe&Durf concept!

 

Meer over FutureCity

Future City is het eerste smart city netwerk dat zich focust op de vraag van de stad. Een vrijplaats voor gemeenten en andere overheden om eigen oplossingen te ontwikkelen én te experimenteren. Het is een initiatief van bedrijven en overheden die de uitwisseling van kennis, gedachten, ideeën en oplossingen tussen technologie-professionals, bestuurders en stedenbouwers willen stimuleren. Future City zoekt antwoorden door stedenbouwers en technologie-professionals te verbinden.

Technologisering en digitalisering veranderen met een ongekende snelheid en impact de manier waarop we leven in de steden en dorpen. Daarbij ligt de focus vaak op techniek, maar hoe verandert de stedenbouw zelf als gevolg van deze – digitalisring – nieuwe industriële revolutie? Wat zijn de stedenbouwkundige (ontwerp)principes die bij deze industriële revolutie horen? Hoe kunnen we de opgaven die gemeenten hebben nóg beter oplossen? Zonder dat dat ten koste gaat van onze autonomie? Kortom, hoe ontwerpen we “smart” cities die leefbaar zijn en passen bij onze West-Europese ethische normen? Waarbij we ontwerpen breed interpreteren. Over die ontwerpkeuzes heeft de Future City Foundation het afgelopen jaar nagedacht met 24 vooraanstaande partners: (gemeentelijke) overheden, het bedrijfsleven en belangenverenigingen als de BNSP.