Betere bouwprestaties: op tijd en binnen budget?

Teamleden:

Paul Kivit
Cees Schaap
Mark van der Valk
Remon Pot

Kan een Olympische ambitie rekenen op draagvlak of niet? Voor Doe & Durf presenteerden vijf teams van jonge ingenieurs hun innovatieve idee voor de ‘Olympische Spelen in Nederland’. De ideeën varieerden van drijvende Dutch Domes, Hologramtechniek om sporters in 3D naar elke hoek van Nederland te brengen, tot compleet herbruikbare stadions. Het winnende idee kwam van team Fugro: het realiseren van een duurzaam olympisch plan en een concrete aanpak dat moet leiden tot betere bouwprestaties.

Dat ingenieurs kunnen presenteren is op 18 maart, op de finale van Doe & Durf, zeker wel bewezen. Met korte, krachtige pitches en strak gemonteerde videoclips werden de ideeën aan de jury onder leiding van Ed Nijpels gepresenteerd. De pitches van de jonge ingenieurs staan in schril contrast met de traditionele adviespraktijk. De stelling van team Fugro is dat goede adviezen en contracten te vaak bestaan uit lijvige rapporten met veel technisch taalgebruik, waarbij te weinig aandacht is voor risico-communicatie. Het resultaat is dat adviezen niet toegankelijk zijn voor besluitnemers en daardoor hun doel niet bereiken.

Team Fugro vindt dit een groot probleem. Faalkosten in de Nederlandse bouw bedragen ruwweg 2,5 miljard per jaar. Een groot deel van de schades ontstaat door een gebrek aan adequate communicatie over projectrisico’s, zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van bouwprojecten. Daarbij geldt dat er doorgaans te weinig aandacht is voor omgevingsmanagement en onzekerheden in de ondergrond. Door vroegtijdig risico’s te benoemen en te communiceren kunnen eerder maatregelen genomen worden om overlast als gevolg van bouwactiviteiten te voorkomen.

 

Frontwise

Bouwrisico’s moeten in deze tijd actueel zijn en inzichtelijk voor iedereen. Met Fugro’s GeoRiskPortal kan je op je tablet of smartphone de risico’s van de ondergrond rondom de bouw van een stadion of ander groot bouwproject realtime volgen. Risico’s worden niet alleen gepresenteerd met moeilijke grafieken, maar voor niet technisch betrokkenen inzichtelijk gemaakt door het gebruik van kleurcodes welke interactief geprojecteerd worden op een hoge resolutie satelliet kaart. Het concept zal dit jaar nog worden getest in een operationeel project en wordt verder doorontwikkeld. Met het concept krijgt risico management in de bouw een nieuwe dimensie met als doel bouwprestaties drastisch te verbeteren met behulp van IT oplossingen.

De jury, bestaande uit Ed Nijpels (voorzitter NLingenieurs), Paul Oortwijn (directeur NLingenieurs), Martijn Vermeulen (octrooibureau, EP&C) en Sybren Jansma (voormalig Olympisch bobsleeër), beoordeelde het winnende idee van team Fugro als zeer kansrijk voor verdere toepassing om draagvlak bij burgers en politiek te creëren, goed haalbaar en met spin-off mogelijkheden naar het buitenland.