Multifunctioneel ruimtegebruik

Wij zien een toekomst voor multifunctionele gebouwen die fungeren als ontmoetingsplaats voor sociale en zakelijke contacten. Zo biedt ons concept een oplossing voor de stedelijke ruimtedruk en de toenemende segregatie in de samenleving. Wij zien genoeg onbenutte ruimte de stad en onderscheiden twee soorten leegstand. Volledige leegstand en gedeeltelijke leegstand. Deze laatste bestaat bijvoorbeeld uit piek-dal leegstand in gebouwen die wel bezet zijn voor één functie, maar gedurende delen van de dag niet wordt gebruikt. Lees hier meer.