arcadis

Spelen met de Grenzen van de Stad 

De grenzen van de verdichting zijn bereikt doordat de meeste stedelijke gebieden al zijn ontwikkeld. Nederland heeft een infrastructuur waarbij veel bovengronds is gebouwd. Zeker in de stedelijke gebieden gaat hier netto veel bouwruimte verloren. Het benutten van de ruimte boven spoorlijnen is een onderbelicht potentieel van de stedelijke omgeving en biedt kansen voor verblijven, werken en recreëren. Wij noemen dit ook wel ‘Opsporen.’ Sporen worden vaak als een last gezien: ze nemen veel ruimte in beslag op de meest centraal gelegen plekken in de stad en splijten deze stad vaak in tweeën. Wij pleiten voor een mixed-use ontwikkeling waarbij private ontwikkelaars gestimuleerd worden vastgoedontwikkeling te combineren met groenontwikkeling boven sporen. Hiermee worden meerdere grootstedelijk uitdagingen getackeld: tekort aan ruimte, groen en woningen. Lees hier meer.