Integraal ontwerp

Dwarsthema

De 4 nieuwe programma’s van NLingenieurs hebben 4 dwarsthema’s. Deze dwarsthema’s gaan over voorwaarden of ontwikkelingen die voor de leden van NLingenieurs van belang zijn.

Integraal ontwerp

integraalontwerp_color.svg

Introductie dwarsthema

Onder de noemer van het vierde thema Vakmanschap zetten we in op ontwikkeling, benutting en behoud van human capital en waardering van het vak.