Samenwerken en Contracteren

Dwarsthema

De 4 programma’s van Koninklijke NLingenieurs hebben 4 dwarsthema’s. Deze dwarsthema’s gaan over voorwaarden of ontwikkelingen die voor de leden van Koninklijke NLingenieurs van belang zijn.

Samenwerken en Contracteren

publiekprivaatsamenwerken_color.svg

Introductie dwarsthema

Binnen het thema samenwerken en contracteren bespreken we alles rondom aanbestedingsbeleid, inkoopvoorwaarden en de bredere samenwerking in de sector. Als branchevereniging praten we met publieke opdrachtgevers over hun inkoopbeleid, contracten en voorwaarden en geven we onze mening. Dan kan het gaan over de verdeling van risico’s of over de hoge administratieve lasten van aanbestedingen. Dit doen we ook samen met andere branches en via VNO-NCW en MKB Nederland. Met de Branchevereniging voor Nederlandse Architectenbureaus hebben we ook onze eigen inkoopvoorwaarden: de DNR2011. Gelukkig wordt er in de sector veel goed samengewerkt. Dit willen we bevorderen door onze deelname aan de structurele dialoog tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in het kader van de Marktvisie.

Arnoud Willemsen - Programmamanager

"arnoud.willemsen@nlingenieurs.nl"