Gezonde & Duurzame Gebouwde Omgeving

Van “vervangen” naar weder-wederopbouw

Veel woningen en infrastructurele werken in Nederland stammen uit de jaren 50 – 70. Veel van deze bouwwerken zijn aan het einde van hun levensduur.

Gezonde & Duurzame Gebouwde Omgeving

circulairebouw_color.svg

Gezonde & Duurzame Gebouwde Omgeving

Introductie programma

Het programma wordt in het najaar van 2019 definitief vormgegeven. 

5c9cd8b55ee74.png
Brigitte Vergouw - Programmamanager

"brigitte.vergouw@nlingenieurs.nl"

6zw-v2.jpg
Başak Karabulut - Brancheambassadeur

"Een gezonde gebouwde duurzame omgeving is altijd iets waar ik naar streef, voor mijzelf maar ook de mensen om mij heen. Ingenieursbureaus hebben hier een belangrijk aandeel in. Zij zijn de sleutelfiguren die de (technische) oplossingen bedenken om dit voor elkaar te krijgen. Ik wil mij hard maken voor deze ingenieursbureaus om uiteindelijk Nederland gezonder en duurzamer te maken en nog meer met elkaar samen te werken.
basak.karabulut@arcadis.com "

4zw.jpg
Jos Schild - Brancheambassadeur

"Wij – ingenieurs – hebben alles in huis om de noodzakelijke verduurzaming van onze samenleving mogelijk te maken. Dat biedt kansen maar ook verantwoordelijkheid. In mijn aanpak richt ik me altijd op het behalen van impact. Het doel is niet om te praten of papier te vullen, maar er moet resultaat komen. Daarbij spelen mensen een belangrijke rol. Overtuigen en sturen op gedragsverandering zijn belangrijke stappen in de verduurzaming van onze samenleving.
jos.schild@rhdhv.com "

1zw-v2.jpg
Maarten Schäffner - Brancheambassadeur

"De uitdagingen op het gebied van klimaat, circulaire economie en energie kunnen alleen behaald worden als we beter samenwerken in de keten. De oplossing zit hem niet in efficiëntere versies van ‘verkeerde systemen’ maar in het ontwikkelen van goede ‘nieuwe systemen’. Denk aan nieuwe circulaire businessmodellen, materialen zonder uitstoot en innovaties die helpen om onze bouwvraag op een duurzame en gezonde manier in te vullen. Ik wil me graag samen met de keten en de andere brancheambassadeurs hardmaken voor de ontwikkeling van deze nieuwe duurzame systemen van de toekomst!
maarten.schaffner@witteveenbos.com "