Gezonde & Duurzame Gebouwde Omgeving

Van “vervangen” naar weder-wederopbouw

Veel woningen en infrastructurele werken in Nederland stammen uit de jaren 50 – 70. Veel van deze bouwwerken zijn aan het einde van hun levensduur.

Gezonde & Duurzame Gebouwde Omgeving

circulairebouw_color.svg

Kick-Off programma Gezonde & Duurzame Gebouwde Omgeving

Het programma de Gezonde & Duurzame Gebouwde Omgeving (GDGO) richt zich op de maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen die Nederland ziet op het vlak van gezondheid, circulariteit en duurzaamheid van de gebouwde omgeving.

De grote uitdaging voor de tien grootste steden is dat er meer moet worden gekeken naar humane vraagstukken. Hoe houden we de stad, het stedelijk gebied, voor iedereen betaalbaar, bereikbaar en bewoonbaar? Om dit daadwerkelijk te realiseren moeten we de samenwerking met elkaar opzoeken.

Op 6 december vindt de kick-off plaats van het programma GDGO. Iedereen die een bijdrage wil leveren of geïnteresseerd is in deze thema’s is welkom. Deze middag worden gebruikt om met elkaar het programma verder vorm te geven. Graag nodigen wij je uit om mee te denken over de volgende onderwerpen:

  • Gezonde & leefbare leefomgeving;
  • Balans van grondstoffen gebruik. Hergebruik van producten, elementen en kunstwerken waarbij de maximale waarde wordt behouden;
  • Positieve impact hebben over de hele levenscyclus van projecten.
MG_5479-2-v2.png
Tobias Somers - Programmamanager

"Onze ingenieurs geven vorm aan een toekomstbestendige maatschappij. Of dat nu circulair, gezond, leefbaar of biobased heet, wij maken het concreet. Samen met de brancheambassadeurs zetten wij ons in om onze leden te stimuleren, te faciliteren en te inspireren, en om daarmee de ingenieur van de toekomst te zijn, en te blijven!
Tobias.somers@nlingenieurs.nl"

6zw-v2.jpg
Başak Karabulut - Brancheambassadeur

"Een gezonde duurzame gebouwde omgeving is altijd iets waar ik naar streef, voor mijzelf maar ook de mensen om mij heen. Ingenieursbureaus zijn de sleutelfiguren die de (technische) oplossingen bedenken om dit voor elkaar te krijgen. Ik maak mij hard voor deze ingenieursbureaus om uiteindelijk Nederland gezonder en duurzamer te maken en nog meer met elkaar samen te werken.
basak.karabulut@arcadis.com "

4zw.jpg
Jos Schild - Brancheambassadeur

"Wij – ingenieurs – hebben alles in huis om de noodzakelijke verduurzaming van onze samenleving mogelijk te maken. Dat biedt kansen maar ook verantwoordelijkheid. In mijn aanpak richt ik me altijd op het behalen van resultaat en het creëren van impact. Daarbij spelen mensen een belangrijke rol. Overtuigen en sturen op gedragsverandering zijn belangrijke stappen in de verduurzaming van onze samenleving.
jos.schild@rhdhv.com "

1zw-v2.jpg
Maarten Schäffner - Brancheambassadeur

"De uitdagingen op het gebied van klimaat, circulaire economie en energie kunnen we alleen behalen als we beter samenwerken in de keten. De oplossing zit in het ontwikkelen van goede ‘nieuwe systemen’. Denk aan nieuwe circulaire businessmodellen, materialen zonder uitstoot en innovaties die helpen om onze bouwvraag op een duurzame en gezonde manier in te vullen. Samen met keten en de andere brancheambassadeurs maak ik me hard voor de ontwikkeling van deze nieuwe duurzame systemen van de toekomst!
maarten.schaffner@witteveenbos.com "