Energietransitie

Als community Energietransitie van Koninklijke NLingenieurs willen we actief bijdragen aan de ambities van het Klimaatakkoord.

Energietransitie

energietransitie_color.svg

Energietransitie

Doel en acties

Als community Energietransitie van Koninklijke NLingenieurs willen we actief bijdragen aan de ambities van het Klimaatakkoord. Er wordt veel gepraat over Energietransitie aan verschillende tafels, waaronder de Klimaattafels. Het blijft alleen wat ons betreft nog te veel hangen in veel praten en te weinig in oplossingsgericht doen. Wij willen dit proces gaan versnellen! 

Door samen als community Energietransitie van Koninklijke NLingenieurs onze kennis te verbinden, kunnen we een essentiële bijdrage leveren aan de Energietransitie. De energiesector is divers, kent vele verschillende partijen, leveranciers en klanten, daarvoor is er geen standaardoplossing. Als één community van NLingenieurs kunnen we al deze partijen en klanten aan elkaar binden en tot een integraal ontwerp voor de transitie komen. 

Dit doen we door 'ontwerptafels' te organiseren. Voor elke ontwerptafel nodigen we een klant uit met een uitdaging omtrent de Energietransitie waarvoor we als community met een ontwerp komen en de klant concreet verder helpen. De leerpunten/voorbeelden die onze sector verder helpen communiceren we naar buiten. Hiermee vergroten wij de zichtbaarheid van onze branche in het maatschappelijke en politiek-bestuurlijke debat en worden wij als ingenieursbureaus een interessante gesprekspartner voor deze klimaattafels. 

Momenteel wordt gewerkt aan het organiseren van twee ontwerptafels:

  • In de eerste ontwerptafel "Aardgasvrije wijken met Transform" gaan we met vier steden het gesprek aan over de te nemen stappen in de energietransitie van 40.000 woningen. De vier steden Apeldoorn, Deventer, Zutphen en Zwolle werken als Transform samen aan een gebiedsgewijze aanpak om 40.000 woningen aardgasvrij te maken. Deze ontwerptafel vindt plaats nog dit voorjaar.
  • De tweede ontwerptafel "Waterstof met FHI" vindt plaats op maandag 6 mei in Leusden. In werkgroepen wordt de discussie aangegaan over wat er speelt en wat er nodig is om te versnellen op het gebied van de productie, transport en opslag en het gebruik van waterstof. 

 

Branche ambassadeurs en programmamanager

  • Ton Berendsen – Fugro – Brancheambassadeur
  • Eveline Buter - Witteveen+Bos – Brancheambassadeur
  • Martijn Koop - DWA - Brancheambassadeur
  • Jetze Visser - Koninklijke NLingenieurs, Bureau de Bont – programmamanager

Voor dit programma zijn wij op zoek naar een Branche ambassadeur die ons team wil versterken. Interesse? Bekijk de vacature.

 

 Informatie

Jetze Visser, bel 06-13969420 of mail jetze.visser@nlingenieurs.nl.

Jetze-Visser.jpg
Jetze Visser - Programmamanager

"jetze.visser@nlingenieurs.nl"

Ton-Berendsen.jpg
Ton Berendsen - Brancheambassadeur

"T.Berendsen@fugro.com"

klein-site-v2.jpg
Eveline Buter - Brancheambassadeur

"eveline.buter@witteveenbos.com"

8zw-v2.jpg
Martijn Koop - Brancheambassadeur

"martijn.koop@dwa.nl"