Energietransitie

Een alternatief voor CO2 opslag in de grond

Aantoonbaar effectief programma formuleren voor CO2-reductie in de bebouwde omgeving.

Energietransitie

energietransitie_color.svg

Energietransitie

Dagelijks is de energietransitie in het nieuws. Begrippen en kreten die voorbij komen zijn: van het gas af, CO2 reductie, klimaatdoelstelling en slimme oplossingen.

Oplossingen die veel geld en tijd kosten, want deze transitie vergt een brede economische en maatschappelijke omslag. Net als veel andere organisaties zet Koninklijke NLingenieurs de energietransitie op haar agenda. Om aan te sluiten bij overleggen en initiatieven en om het standpunt van de Nederlandse Ingenieursbranche te verwoorden. Daarom is er een programma rondom de energietransitie ingericht. Het programma wordt gemanaged door een programmamanager en ondersteund door brancheambassadeurs.