Klimaatadaptatie

In de stad, handelingsperspectief voor gemeenten.

Het bundelen van de kennis en ideeën rondom klimaatadaptatie in de stad om gemeenten en provincies handelingsperspectief te kunnen bieden.

Klimaatadaptatie

klimaatadaptatie_color.svg

Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie staat hoog op de agenda van verschillende organisaties, ook op die van Koninklijke NLingenieurs.

Doel
Ons doel is het aanjagen van initiatieven rondom het thema klimaatadaptatie en meedoen in het maatschappelijk debat vanuit de ingenieurs:

 • “We staan aan de vooravond van een grootschalige verbouwing van de Nederlandse steden”;
 • Er zijn ingenieuze tovenaars nodig om deze puzzel op te lossen.

 

Acties

 • Leidingnemen in proeftuin adaptatie topsector;
 • Meewerken aan DPRA;

 

Planning

 • April/mei: Aanpak van de proeftuin/stakeholders/geld
 • Juni: Bijeenkomst rondom de proeftuin ontwerpsessie/kennisontwikkeling/Hackaton
 • Oktober: Sessie: Hoe haak je in een project aan als klimaatadaptatie? Twee voorbeeldprojecten op verschillende niveaus.

 

Teamleden programma Klimaatadaptatie 
Het team Klimaatadaptatie bestaat uit een programmamanager en vier branche-ambassadeurs. 

Brancheambassadeurs: 

 • Alex Hekman - Sweco - alex.Hekman@sweco.nl
 • Mathijs van Vliet - Movares - mathijs.van.vliet@movares.nl 
 • Arnold Wielinga - Royal HaskoningDHV - arnold.wielinga@rhdhv.com 
 • Edwin van der Strate - Tauw - edwin.vanderstrate@tauw.com

Programmamanager: 
Jetze Visser, Koninklijke NLingenieurs / Bureau de Bont jetze.visser@nlingenieurs.nl

Informatie

Jetze Visser, bel 06-13969420 of mail jetze.visser@nlingenieurs.nl.

Jetze-Visser.jpg
Jetze Visser - Programmamanager

"jetze.visser@nlingenieurs.nl"

Alex-Hekman.jpg
Alex Hekman - Brancheambassadeur

"Hij zet zich graag in voor het grotere geheel, is erop gebrand om de onze branche meer positie en zichtbaarheid te geven in het debat rondom klimaatadaptatie."

Mathijs-van-Vliet.jpg
Mathijs van Vliet - Brancheambassadeur

"Nadat hij bij de Wageningen Universiteit is gepromoveerd op een onderzoek naar de link tussen kwalitatieve scenario’s (participatief) en kwantitatieve (modellen) in het waterbeheer."

Arnold-Wielenga-2.jpg
Arnold Wielinga - Brancheambassadeur

"Gedeeld eigenaarschap is volgens Arnold dé sleutel voor klimaatadaptatie. Als branche ambassadeur zorgt hij voor een koppeling tussen de praktijk via ‘multi-schalige-gelaagdheid’ aan onze landelijke doelen en afspraken."

Edwin-van-der-Strate.jpg
Edwin van der Strate - Brancheambassadeur

"Edwin richt zich vooral op strategische en beleidsmatige trajecten (het voeren van risicodialogen en opstellen van adaptatiestrategieën). Hierbij maakt hij vooral de koppeling tussen beleidsmatige vraagstukken en praktijkkennis."