HermanDeGroot Ingenieurs en Vastgoedstrategen levert duurzame hoogwaardige technologische oplossingen, strategie en beleid op het gebied van vastgoed en gebiedsontwikkeling in de bebouwde omgeving. HermanDeGroot kent twee vakgebieden binnen haar bureau: technologie in de bebouwde omgeving & duurzaamheid, energie en conceptontwikkeling. Bij onze projecten nemen wij de aspecten duurzaamheid, energie, veiligheid, comfort en facilitair integraal mee. HermanDeGroot ontwikkelt haar projecten vanuit maatschappelijk oogpunt. Wij zijn slagvaardig, denken in kansen en oplossingen en zijn innovatief. De cultuur binnen ons bureau is open, ambitieus, coöperatief, betrouwbaar, loyaal en met teamgeest.

Expertise

Engineering & Safety

Management, risk & planning