Koninklijke NLingenieurs vindt het belangrijk dat alle (medewerkers van) leden kunnen meedoen met de vereniging. Daarom werken wij met communities. 

Wij kunnen als branchevereniging meedoen aan het maatschappelijk debat als wij focussen op de belangrijke thema's. Omdat wij niet op alle thema's kunnen meedenken en niet alle vraagstukken onze branche raken, brengen we focus aan. We hebben gekozen voor onderstaande 4 thema's/programma's. Deze vormen ook direct de communities waar leden kunnen meedoen. 

De 4 programma’s

1. Klimaatadaptatie in de stad: handelingsperspectief voor gemeenten
Het bundelen van de kennis en ideeën rondom klimaatadaptatie in de stad om gemeenten en provincies handelingsperspectief te kunnen bieden.Hiervoor sluiten wij bijvoorbeeld aan bij: de Bouwagenda, Roadmap Riolering en DPRA – stresstesten.

2. Energietransitie: een alternatief voor CO2 opslag in de grond
Een alternatief formuleren voor CO2 opslag in de grond. Aantoonbaar effectief programma formuleren voor CO2-reductie in de bebouwde omgeving. Ook hier van losse projecten naar programma (schaalbaarheid).

Hiervoor sluiten wij bijvoorbeeld aan bij: de Bouwagenda, diverse Roadmaps en Dutch Green Building Council. 

3. Mobiliteit: beelden van de mobiliteitsoplossing van Stadstaat Nederland in 2030 – 2050
Een mobiliteitsoplossing formuleren voor de schaal van Nederland als Stadsstaat in plaats van land met verschillende steden. We maken in dit programma “artist impressions” van de mobiliteit in Nederland in 2050. Geen grote bouwwerken maar een “mobiliteitsecosysteem”. 

Hiervoor sluiten wij bijvoorbeeld aan bij: het mobiliteitstransitieplan van VNO-NCW en ministerie I en W.
4. Circulariteit: dit programma wordt najaar 2018 verder vormgegeven

Dwarsthema’s

De 4 nieuwe programma’s van NLingenieurs hebben 4 dwarsthema’s. Deze dwarsthema’s gaan over voorwaarden of ontwikkelingen die voor de leden van NLingenieurs van belang zijn.

De dwarsthema’s zijn:

Het is ons doel dat de communities een levendige en laagdrempelige omgeving worden voor onze leden om mee te doen met Koninklijke NLingenieurs en om zo samen aan de ambities voor de toekomst te werken. Zodat wij ook de komende eeuw onze expertise en reputatie kunnen blijven waarmaken!