Weten wat er speelt binnen de branche is voor onze leden een belangrijke reden om lid te worden van Koninklijke NLingenieurs. Daarom laat Koninklijke NLingenieurs jaarlijks twee soorten onderzoek uitvoeren die als barometer van de branche kunnen worden gezien.

Conjunctuuronderzoek

Twee keer per jaar onderzoeken wij bij onze leden wat de economische ontwikkelingen en verwachtingen zijn. Thema's die wij in deze onderzoeken meenemen zijn: 

  • Omzet (per sector)
  • Winstgevendheid
  • Werkgelegenheid en
  • Orderpositie

De uitslag van het conjunctuuronderzoek biedt onze leden de mogelijkheid de eigen bedrijfsresultaten te spiegelen aan hoe de markt zich beweegt.

Bedrijfsvergelijkend onderzoek

Daarnaast voert Koninklijke NLingenieurs onder haar leden een bedrijfsvergelijkend onderzoek uit. In dit onderzoek wordt het functioneren van een lidbureau afgezet tegen de prestaties van vergelijkbare bureaus in de advies,- management- en ingenieursbranche. Door te vergelijken kan er gerichter kennis worden gedeeld en krijgen bureaus inzicht in de trends die er binnen de branche spelen. Bovendien biedt het bedrijfsvergelijkend onderzoek inzicht in de mate van presteren en waar er verbeterpunten op die prestaties mogelijk zijn.

Meer informatie?

Heb je een vraag over de onderzoeken die wij (laten) uitvoeren? Of wil je onderzoeksresultaten ontvangen? Neem dan contact op met het team communicatie van Koninklijke NLingenieurs door een e-mail te sturen naar: (onze leden ontvangen uiteraard als eerste de resultaten, wil je dat ook? Overweeg dan een lidmaatschap.) 
communicatie@nlingenieurs.nl