Koninklijke NLingenieurs bundelt de krachten van individuele advies- en ingenieursbureaus in een actieve, zichtbare en vitale branchevereniging. Wij zetten ons in voor goede marktcondities voor onze leden en behartigen de belangen van onze leden in het politiek-bestuurlijke debat. Daarnaast brengen wij de branche in positie als belangrijke speler voor de grote maatschappelijke uitdagingen van nu

Koninklijke NLingenieurs biedt een platform voor het uitwisselen van kennis en ervaring met ruim 77 leden, van groot internationaal opererende organisaties als middelgrote tot eenmanszaken.


Bekijk hier wie onze leden zijn

 

aantal FTE