Koninklijke NLingenieurs is een levendig en betrokken netwerk.

 

Activiteiten en voordelen

Leden van Koninklijke NLingenieurs profiteren van;

  • Belangenbehartiging op actuele onderwerpen.
  • Verbetering van de condities voor de branche.
  • Netwerkbijeenkomsten en kennis- en inspiratiesessies.
  • Profilering als lid van Koninklijke NLingenieurs.
  • Benutten van uitkomsten van onderzoeken die wij houden, bijvoorbeeld in het kader van onze programma’s.
  • Invloed bij vertegenwoordiging op relevante posities. Lidbureaus uit grotere, middelgrote en kleinere ondernemingen, en hun medewerkers delen in communities en werkgroepen informatie, opvattingen, kennis en ervaring.  
  • Het JongNLingenieurs-netwerk van jonge ingenieurs (tot 37 jaar).
  • Deelname aan bijeenkomsten van de landelijke organisaties VNO-NCW en MKB-Nederland en van de internationale organisaties EFCA en FIDIC.
  • Toegang tot deelname aan relevante verkiezingen zoals De Vernufteling en Doe&Durf.

Communities

Leden bieden via de verschillende communities, werkgroepen en bijeenkomsten informatie, kennis en ervaring aan. We verwelkomen jou en jouw expertise graag bij een of meerdere communities.

Nieuwsbrief

Koninklijke NLingenieurs verstuurt maandelijks een nieuwsbrief met ingenieursnieuws voor de branche.

Conjunctuuronderzoek

Wij onderzoeken twee keer per jaar bij onze leden wat de economische ontwikkelingen en verwachtingen zijn op het gebied van omzet (per sector), winstgevendheid, werkgelegenheid en orderpositie. De uitslag van het conjunctuuronderzoek biedt onze leden de mogelijkheid de eigen bedrijfsresultaten te spiegelen aan hoe de markt zich beweegt. Daarnaast laat Koninklijke NLingenieurs jaarlijks samen met BNA, Koninklijke Bouwend Nederland en Techniek Nederland een onderzoek uitvoeren dat als barometer van de branche kan worden gezien. Onze leden ontvangen als eerste de resultaten. Bij belangrijke documenten vind je de onderzoeken van de afgelopen jaren.

Diensten

NLingenieurs Verzekeringsdienst

Leden kunnen bij de NLingenieurs Verzekeringsdienst terecht voor al hun vragen omtrent verzekeringen, maar ook voor zaken als preventiemaatregelen en een regelmatige analyse van de verzekeringsportefeuille. De portefeuille bestaat uit het NLingenieurs Verzuimpakket, een arbodienst en de ongevallenverzekering. Leden kunnen gebruik maken van een vrijblijvende verzekeringencheck waarbij wordt gekeken naar de dekking, voorwaarden en premie van de huidige verzekeringen. De uitvoering van deze Verzekeringsdienst ligt bij Schouten Zekerheid.
De NLingenieurs Verzekeringsdienst biedt ook een collectieve zorgverzekering bij Zilveren Kruis met aantrekkelijke kortingen voor de medewerkers van onze leden. De verzekeringen zijn speciaal voor leden van Koninklijke NLingenieurs samengesteld. 

Werkgeversdesk

Ontdek de voordelen van lidmaatschap bij Koninklijke NLingenieurs en maak gebruik van de uitgebreide dienstverlening van AWVN, de Algemene Werkgeversvereniging Nederland.

Heb je vragen over individueel of collectief ontslag, nieuwe wetgeving, sociale zekerheid, pensioenen, beloningen of andere HR-gerelateerde onderwerpen? Neem dan contact op met de Werkgeverslijn. De deskundige medewerkers van AWVN staan klaar om al jouw vragen te beantwoorden en ondersteuning te bieden. Ook voor bredere HR-gerelateerde vraagstukken, zoals scholing, ziekteverzuim, inzetbaarheid, flexibiliteit en organisatieadvies, kun je bij hen terecht. Als lid van Koninklijke NLingenieurs profiteer je van het eerste half uur kosteloos advies via de Werkgeverslijn. Mocht je vraag meer tijd en onderzoek vergen, of als er sprake is van complexe vervolgvragen, dan zullen ze samen met jou afspraken maken over verdere advisering en eventuele advieskosten.

Daarnaast kun je als lid van Koninklijke NLingenieurs deelnemen aan diverse HR-netwerken. Deze netwerken bieden een informele setting waarin vakgenoten elkaar ontmoeten en van gedachten kunnen wisselen. AWVN zorgt ervoor dat je regelmatig persoonlijk contact hebt tijdens bijeenkomsten die specifiek zijn afgestemd op jouw regio, sector of thema. Meer informatie over deze netwerken is te vinden op de website.

College van vertrouwenspersonen

Heb je behoefte aan overleg met een onafhankelijke en deskundige beroepsgenoot over een kwestie waarbij je geen medewerker van je eigen organisatie of de beroepsorganisatie kunt raadplegen? Bijvoorbeeld bij situaties met dreiging van een gerechtelijke procedure, negatieve publiciteit of een situatie waarbij sprake is van gewetensnood. Dan kun je rechtstreeks contact opnemen met één van onze vertrouwenspersonen. De service heeft een vrijblijvend karakter. Dit betekent dat de benaderde vertrouwenspersonen naar eigen inzicht beslissen of en op welke wijze het overleg gevoerd zal worden. Over de verdere procedure worden door betrokkene en de benaderde vertrouwenspersoon aanvullende afspraken gemaakt. Aan een vertrouwelijk overleg zijn geen kosten verbonden.

De vertrouwenspersonen dragen geen verantwoordelijkheid voor de gegeven collegiale adviezen en treden niet op als gemachtigde voor betrokkene in een (gerechtelijke) procedure. Ook spreekt het voor zich dat de vertrouwenspersonen en de betrokkene beiden – wederkerig – datgene wat in het overleg ter sprake komt, geheimhouden. De vertrouwenspersonen hebben over het algemeen geen (afgeleid) wettelijk verschoningsrecht. Daarom zullen zij hun medewerking moeten verlenen indien dit wordt geëist van toezichthouders, justitie, etc. op grond van de geldende wet- en regelgeving. De vertrouwenspersoon behoudt zich het recht voor de betrokkene te verwijzen naar een advocaat of andere ter zake kundige persoon.

Vertrouwenspersonen rapporteren eenmaal per jaar (in december) geanonimiseerd over het aantal en de aard van de vertrouwelijke overleggen die hebben plaatsgevonden aan het verenigingsbureau. Je kunt de volgende contactpersonen benaderen: