Koninklijke NLingenieurs vindt het belangrijk dat alle (medewerkers van) leden kunnen meedoen met de vereniging. Daarom werken wij met communities. 

De Nederlandse ingenieursbranche, vertegenwoordigt in de Koninklijke NLingenieurs, heeft de ambitie een bijdrage te leveren aan het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken. We richten ons op vier grote maatschappelijke thema’s waar de kennis en vaardigheden van ingenieursbureaus van doorslaggevend belang kunnen zijn.

De programma’s

  1. Klimaatadaptatie in de stad
  2. Energietransitie
  3. Mobiliteit
  4. Gezonde en Duurzame Gebouwde Omgeving

Dwarsthema’s

De programma’s van NLingenieurs hebben 4 dwarsthema’s. Deze dwarsthema’s gaan over voorwaarden of ontwikkelingen die voor de leden van NLingenieurs van belang zijn.

De dwarsthema’s zijn:

  1. digitalisering
  2. publiek /private samenwerking 
  3. integraal ontwerpen
  4. vakmanschap

Het is ons doel dat de communities een levendige en laagdrempelige omgeving worden voor onze leden om mee te doen met Koninklijke NLingenieurs om zo samen aan de ambities voor de toekomst te werken. Zodat wij ook de komende eeuw onze expertise en reputatie kunnen blijven waarmaken!