Werkgeversdesk AWVN

Voor het beantwoorden van werkgeversvragen is Koninklijke NLingenieurs een samenwerking aangegaan met de Algemene Werkgeversvereniging Nederland - AWVN.

Leden van Koninklijke NLingenieurs kunnen de werkgeverslijn van de AWVN bellen of mailen voor het beantwoorden van alle vragen die zij als werkgever tegenkomen zoals individueel of collectief ontslag, toepassing van (nieuwe) wetgeving, sociale zekerheid, pensioen en belonen. Maar ook vragen op het bredere terrein van HR zoals scholing, ziekteverzuim, inzetbaarheid, flexibiliteit en organisatieadvies zijn mogelijk. 

Leden van Koninklijke NLingenieurs kunnen het eerste half uur kosteloos van deze service gebruik maken. Indien een vraag meer uitzoekwerk vergt of er is sprake van een complexe vervolgvraag dan zal AWVN afspraken maken met het lid over de wijze van adviseren en advieskosten in rekening brengen. Meer informatie over deze samenwerking zijn te vinden op onze ledenomgeving (toegang alleen voor leden).