Koninklijke NLingenieurs lidmaatschap

Ben jij ons nieuwe lid?

Koninklijke NLingenieurs kent 2 lidmaatschapsvormen:

Koninklijke NLingenieurs lidmaatschap

Fijn dat je geïnteresseerd bent in het lidmaatschap bij Koninklijke NLingenieurs. Koninklijke NLingenieurs, opgericht in 1917 als orde voor de Nederlandse Raadgevende Ingenieurs – ONRI, is al ruim 100 jaar hèt netwerk van advies- en ingenieursbureaus dat samenwerkt op basis van vertrouwen. De leden van Koninklijke NLingenieurs zijn ondernemingen die advies- en ingenieursdiensten leveren in Nederland met internationale allure. Onze leden staan voor een vernuftige, realistische, integrale en toekomstbestendige visie op de inrichting van de samenleving.

Koninklijke NLingenieurs bundelt de krachten van individuele advies- en ingenieursbureaus in een actieve, zichtbare en vitale branchevereniging. Wij komen actief op voor jouw belangen in het politieke debat en bij je opdrachtgevers. Wij brengen de branche in positie als belangrijke speler voor de grote maatschappelijke uitdagingen van nu. Wij maken de toegevoegde waarde van onze leden zichtbaar voor de samenleving door te communiceren over hun activiteiten. Wij bieden een netwerk voor onze leden waarbij we zowel leden onderling als met verschillende samenwerkingspartners, zoals kennisinstellingen, overheden en andere branche organisaties, met elkaar verbinden.  

Voordelen lidmaatschap

Leden van Koninklijke NLingenieurs profiteren van de volgende activiteiten en voordelen:

 • Actieve lobby en belangenbehartiging op actuele onderwerpen en de verbetering van de condities voor de branche.
 • De mogelijkheid om Koninklijke NLingenieurs te vertegenwoordigen op relevante posities voor de branche met als doel waarde toe te voegen, beleid bij te sturen en onze branche te positioneren op actuele dossiers.
 • Exclusieve toegang tot onze ledenomgeving met actuele informatie over de dossiers waarop wij actief zijn en onze programma's Klimaatadaptatie, Energietransitie, Mobiliteit en Gezonde & Duurzame Gebouwde Omgeving.
 • Creëren van kansen voor ondernemingen om business te vergroten.
 • Toegang tot onze netwerkbijeenkomsten: regiobijeenkomsten, kennis- en inspiratiesessies en ons congres 'De Ingenieuze Stad'.
 • Gebruik van het Koninklijke NLingenieurs logo op al je communicatie-uitingen.
 • Lidmaatschapsverklaringen voor binnen- en buitenlandse opdrachtgevers.
 • Ledenservices waaronder juridisch HR advies via AWVN, diverse verzekeringen via Schouten Zekerheid en de nieuwsbrief Howards Home met dagelijks nieuws uit o.a. de ingenieursbranche.

Leden van Koninklijke NLingenieurs zijn tevens lid van de landelijke organisaties van VNO-NCW en MKB-Nederland en van de internationale organisaties EFCA en FIDIC en kunnen deelnemen aan bijeenkomsten van deze organisaties. 

 

Voorwaarden lidmaatschap

Leden van Koninklijke NLingenieurs dienen te voldoen aan een aantal voorwaarden. Hoewel we geen keurmerk hebben, bouwen we wel aan het merk Koninklijke NLingenieurs dat staat voor vernuft, veiligheid, kwaliteit, integriteit en duurzaamheid. Deze voorwaarden dragen hieraan bij. 

De voorwaarden van het lidmaatschap staan beschreven in de Statuten en Huishoudelijk Reglement van de vereniging. Nieuwe leden dienen in ieder geval:

 • Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.
 • Een ISO9001 certificering of andere vorm van kwaliteitsborging kunnen aantonen. 

Leden onderschrijven met het hun lidmaatschap de gedragscode van de vereniging, die statutair op alle leden van toepassing is.

Contributie

De kosten van het lidmaatschap bestaat uit drie componenten: de bureaubijdrage, de bijdrage aan de programma's en de bijdrage aan de afdracht van diverse lidmaatschappen. De meeste bijdragen hangen samen met het aantal FTE van het lid. Jaarlijks wordt het aantal FTE opgevraagd bij de leden, waarbij de peildatum van 31 december van het voorgaande boekjaar wordt aangehouden.

Bureaubijdrage:

 • Vaste bureaubijdrage van €1.015 per lid
 • Vaste bijdrage van €71,05 per FTE tot een maximum van 750 FTE

Bijdrage aan de communities:

 • Bijdrage aan de programma's €28 per FTE 2020

Bijdrage afdracht lidmaatschappen:

 • VNO-NCW bijdrage van €23 per FTE in 2020
 • MKB-Nederland vaste bijdrage van €120 in 2020
 • Bijdrage EFCA van € 3,13 per FTE in 2020
 • Bijdrage FIDIC van €2,50 per FTE in 2020. Alleen leden met meer dan 250 betalen mee. 

Nieuwe leden bij aantreden bij de vereniging ook entreegeld. Dit bedrag bedraagt eenmalig €1.015.

 

Kortingsregeling nieuwe leden

Nieuwe leden krijgen het eerste jaar een korting van 50% op het volledige contributiebedrag. In het tweede jaar is de korting 25% en vanaf jaar 3 wordt de volledige lidmaatschapsbijdrage in rekening gebracht. Nieuwe leden die gebruik maken van deze kortingsregeling krijgen vanaf jaar 2 stemrecht bij de ALV en kunnen vanaf jaar 2 actief deelnemen als vertegenwoordiger van Koninklijke NLingenieurs in diverse gremia. 

Vragen

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen of wil je direct lid worden, neem dan gerust contact op met onze Manager Verenigingszaken Ellen Smit via 06 - 25 18 05 97 of stuur haar een e-mail. Of vul hieronder het aanvraagformulier voor het lidmaatschap in. Zij helpt je graag verder. 

Bezoekadres
Kantoor Koninklijke NLingenieurs
De Malietoren
Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV  DEN HAAG 

T: 070 – 31 41 868
E: info@NLingenieurs.nl

KVK-nummer: 40407116
BTW-nummer: NL 00.28.76.048B01