Mark Pehlig lid Executive Committee FIDIC

3 oktober 2018

FIDIC: mondiale vraagstukken dichterbij

Tijdens de jaarlijkse FIDIC-conferentie, deze keer in Berlijn, is onze vicevoorzitter Mark Pehlig gekozen als lid van het Executive Committee van deze mondiale organisatie van ingenieursbureaus. FIDIC staat voor International Federation of Consulting Engineers en Koninklijke NLingenieurs is een van de 100 leden. Wij stelden Mark een aantal vragen.

Waarom zijn we als Nederlandse branchevereniging van ingenieursbureaus lid van FIDIC?

Het is naar mijn mening belangrijk dat de branche van advies- en ingenieursbureaus goed gepositioneerd is, met een imago dat professionaliteit uitstraalt bij mondiale vraagstukken zoals klimaatadaptatie, duurzaamheid, verstedelijking en energie. Op mondiaal vlak kunnen we afspraken maken over condities om de activiteiten van de branche te faciliteren, dan moet je denken aan afspraken over contractvormen, opleiding en het stimuleren van Young Professionals. Het FIDIC is een autoriteit en die mondiale vertegenwoordiging FIDIC straalt uit naar de branche, ook in Nederland. Daarom zijn we lid.

Wat is je bijgebleven van deze driedaagse conferentie?

De thema’s die spelen zijn mondiaal, maar vragen toch vaak een lokale invulling. De wil om samen te werken als onderdeel van grote netwerken is groot, dat valt me op. Door het ontstaan van megasteden en de economische groei staat de conditie van bestaande weg- en railinfrastructuur flink onder druk en tegelijk is nieuw efficiënt transport sterk in opkomst. Je merkt dat dit overal speelt en voor geweldige uitdagingen gaat zorgen; de vraag naar ingenieurs wordt groot, dat is een zorg in onze branche. Een ander onderwerp dat me bijblijft is de sterke behoefte naar een versnelling van veranderingen, van buiten naar binnen; digitalisering van ingenieurs en adviesdiensten staat hoog op de agenda.

Waar ga je tijdens je bestuursperiode op inzetten?

Het is voor mij een eer om in het bestuur van het FIDIC mee te werken en ik zal de Nederlandse ingenieursbranche waar mogelijk in de schijnwerpers zetten. Ik noemde al even transportvraagstukken in delta-steden, digitalisering, samenwerken in grote netwerken. Ik zet mij graag in om condities te creëren die ervoor zorgen dat ingenieursbureaus, wanneer er nagedacht wordt over belangrijke thema’s, vooraan staan.

wij wensen Mark veel succes!