Meedenken met de Contourennotitie Nota Ruimte

Leden
9 januari 2024 tot 9 december 2023 15:00 tot 17:00 uur

Datum: 9 januari 2024
Tijd: 15:00 - 17:00 uur
Locatie:  auditorium ministerie BZK, Turfmarkt 147, Den Haag

---

Aanmelden

 

Op 6 oktober 2023 heeft het team dat binnen BZK werkt aan de Nota Ruimte, een eerste aanzet opgeleverd voor de nieuwe Nota Ruimte. Dit document in de vorm van een contourennotitie schetst de hoofdlijnen van de visie van het ministerie op de toekomst van de ruimtelijke ordening, en formuleert ambities voor een integrale, afgewogen en kwalitatieve inrichting van Nederland. In de aanloop naar de volgende versie, de Ontwerp Nota Ruimte, worden er gesprekken gevoerd met maatschappelijke partners, om reacties op te halen en keuzes in beeld te brengen die nog gemaakt moeten worden richting de definitieve Nota Ruimte.

Op 9 januari 2024, (14:45) 15:00 - 17:00 (18:00) vindt een debat plaats in het auditorium van het ministerie van BZK, waar alle ontwerpers en ruimtelijke professionals van organisaties die zijn aangesloten bij Platform Ontwerp NL voor zijn uitgenodigd. In een werksessie van twee uur onder de leiding van Koos Seerden, Paul Gerretsen en Jutta Hinterleitner gaan wij als vakwereld in gesprek met het team van de Nota Ruimte en geven we hen vragen, aandachtspunten en aanbevelingen mee, die het team dat aan de Nota Ruimte schrijft, verder kunnen helpen.

 

Wat vragen wij van de deelnemers?

Neem de Contourennotitie Nota Ruimte goed door en noteer de wat er opvalt. Wat spreekt je aan? Welke onderwerpen missen er nog of zouden verder moeten worden uitgewerkt? Wordt er voldoende gestuurd? Worden de noodzakelijke keuzes voldoende benoemd?

 

Programma

14:45    inloop

15:00    introductie op de middag, aansluitend debat met de aanwezigen en het team Nota Ruimte

17:00    afsluiting en borrel

18:00    einde

---

×

Aanmelden nieuwsbrief