20 maart 2019 Provinciale Statenverkiezingen: wat wordt onze boodschap?

3 oktober 2018

Wat moet de provincie de komende 4 jaar doen?

Op 20 maart 2019 zijn er Provinciale Statenverkiezingen. Graag willen we als Koninklijke NLingenieurs een bondige boodschap -enkele bullets- sturen aan de provinciale politieke partijen die meedoen. Bijvoorbeeld gericht op de thema’s van onze community’s: Mobiliteit, Energietransitie, Klimaatadaptatie en Circulair. Vandaar aan jou de vraag: waar moet het provinciebestuur aandacht voor hebben/ in investeren in de periode 2019-2023? Dit mag een algemene boodschap zijn: bijvoorbeeld: meer investeren in innovatief regionaal bedrijfsleven, bereikbaarheid of wat dan ook. Maar concrete regionale accenten per provincie zijn ook welkom. Bijvoorbeeld: zorg nou eens voor een viaduct bij dat verkeersknelpunt. Ideeën, opmerkingen, vragen of wat dan ook? Contact Arnoud Willemsen: arnoud.willemsen@nlingenieurs.nl