afbeelding voor post: Afscheid Jacolien Eijer met minisymposium

Afscheid Jacolien Eijer met minisymposium

6 september 2022

Ter gelegenheid van haar afscheid als directeur van NLingenieurs organiseerde Jacolien Eijer een mini-symposium over de waarde van ecologie. Eén van de inzichten die zij heeft opgedaan is dat zij als ecologisch ingenieur, afgestuurd in Wageningen, anders redeneert dan technische ingenieurs. Hoe ouder zij werd, hoe meer zij de logica van de ecologie begon te waarderen als een zeer relevante basis voor eigenlijk alles. In haar introductie stipte Jacolien drie basiselementen aan voor ecologisch denken:

  1. Balans: hoe en waar zit de balans? Je weet dat alles wat erin gaat, er ook weer uit gaat.
  2. Meestal is er niet 1 antwoord. Geef meer ruimte aan wat er aan standpunten leeft.
  3. De basishouding is: doen en waarnemen. Dan leer je begrijpen hoe het werkt. Neem waar en ga ook terug bij verkeerd genomen stappen.

Jacolien had twee sprekers uitgenodigd die de eco-logica gebruiken in hun werk: Jack Cox, vermogensbeheerder en initiatiefnemer van Econsenso, en Leentje Volker, Hoogleraar Integrated Project Delivery aan de Faculteit Engineering Technology van de Universiteit Twente.

De vlinderecomonie – Jack Cox
Als directeur van een onafhankelijke beleggingsonderneming en oprichter van Econsenso ziet Jack het als één van zijn taken om de financieel-economische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op de voet te volgen en deze te beoordelen op hun financieel duurzame karakter. Hij is auteur van het boek Vlindereconomie. Jack: “Ons economisch systeem is voor een groot deel gebaseerd op vertrouwen. Als we elk jaar met 3% groeien, dan kunnen we onze schulden blijven betalen. Toch lijkt dat een schijnwerkelijkheid. Het huidige groeitempo van onze economie vergt veel van onze planeet. We leven alsof we 1,7 aarde tot onze beschikking hebben. Ooit houdt dat op. Door nauwer naar de natuur te luisteren, kunnen we de economie in stand houden met een lager groeitempo. Zo gunnen we onszelf significant meer tijd om tot goede technologische oplossingen te komen en de natuurlijke balans te herstellen.”

Jack liet een video zien van een wolvenroedel die in Yellow Stone Park in Amerika werd geherintroduceerd en die alleen al door hun aanwezigheid een complete verandering van de natuur teweegbracht. Hij stelde de vraag: “Wie zijn die wolven bij ons?”. Een van de deelnemers gaf aan dat jonge ingenieurs dit heel goed kunnen zijn. Alleen is het wel noodzakelijk dat zij hun frisse ideeën behouden zodra zij starten in het bedrijfsleven en niet ondergesneeuwd raken in ‘hoe het altijd gaat’. Een mooi aandachtspunt voor ingenieursbureaus!

De werking van ecosystemen – Leentje Volker
Als hoogleraar bouwmanagement in het domein civiele techniek richt Leentje zich op de realisatie en het beheer van fysieke infrastructuur in netwerken en systemen. Haar vakgebied behelst het aanbesteden en contracteren van projecten en diensten in de bouw, het organiseren en managen van bouwprojecten, het samenwerken tussen publieke en private partijen en het nemen van strategische assetmanagement gerelateerde beslissingen. Leentje: “Van nature ben ik geïntrigeerd door de interactie tussen mensen en de gebouwde omgeving. Mijn doel is om individuele, organisatorische en institutionele belangen met elkaar te verbinden en integratie, samenwerking en innovatie in de bouw te stimuleren. Hierbij kijk ik naar de gehele keten maar ook naar de ecosystemen die daar omheen zitten. Mijn onderzoek kenmerkt zich door co-creatie en multidisciplinariteit om zodoende relevante en innovatieve inzichten te verzamelen die het gat tussen theorie en praktijk verkleinen.”

In haar presentatie liet zij enkele resultaten van onderzoeken naar ecosystemen zien. Een van de adviezen is om die ecosystemen niet alleen op te bouwen uit de ‘triple helix’ van de bouwsector (opdrachtgever, ondernemer, onderwijs), maar om ook andere sectoren erbij te betrekken. Een pakkend voorbeeld was die van een sinaasappel die door de helft gesneden 50% - 50% oplevert, maar door anders naar de waarde te kijken 100% toegevoegde waarde kan bieden; de een de schil voor in een taart, de ander de vrucht voor sap. Bij consortia en co-creatie kijk je ook niet alleen naar je eigen winst, maar naar wat het in zijn totaliteit oplevert.

Dankwoord door voorzitter Carla Moonen
Voorzitter van NLingenieurs, Carla Moonen, sloot het minisymposium af met een dankwoord. Carla: “Jacolien heeft zich op de kop af 7 jaar als directeur ingezet voor onze branchevereniging. Zij kwam binnen in een lastige periode. De vereniging was op zoek naar nieuw elan. Daarmee is zij aan de slag gegaan. En ik kan wel zeggen dat zij nu, na 7 jaar, een bloeiende vereniging achterlaat. Dat is een prestatie en daarbij wil ik graag stilstaan in dit afscheidswoord.” Carla belichtte vervolgens zeven verdiensten van Jacolien: 1. Omvorming naar een moderne branchevereniging, 2. Professionalisering verenigingsbureau, 3. Zichtbaarheid, 4. Meedoen aan het maatschappelijke en politieke debat, 5. Leden centraal, 6. Modern leiderschap - verbinding, samenwerking met branches en 7. Duurzaamheid.

Carla bedankte Jacolien namens het bestuur, de verenigingsraad, Jong NLingenieurs, alle leden en alle samenwerkingspartners en wenste haar veel geluk in haar nieuwe baan bij TAUW waarin zij zich zal inzetten om de impact van duurzaamheid te versnellen. De bijeenkomst werd afgesloten met een hapje en een drankje.

Bekijk hier de fotoreportage

×

Aanmelden nieuwsbrief