afbeelding voor post: Persbericht: Bekendmaking winnaars innovatieprijs De Vernufteling 2019

Persbericht: Bekendmaking winnaars innovatieprijs De Vernufteling 2019

30 januari 2020

Den Haag, 30 januari 2020 - Vandaag reikte de branchevereniging Koninklijke NLingenieurs de jaarlijkse innovatieprijs De Vernufteling uit. Met de inzending De Waterfabriek Wilp sleepten Witteveen+Bos en Royal HaskoningDHV de juryprijs in de wacht. Het project ‘Ontwerp je eigen Klimaat Schoolplein via serious gaming’ van Tauw werd verkozen tot publieksfavoriet.

Waterfabriek is een paradigmashift in zuiveringsland
Het Gelderse Wilp (gemeente Voorst) is in 2022 een toekomstbestendige waterfabriek rijker. Onder de naam The Dutch Water Refinery realiseren advies- en ingenieursbureaus Witteveen+Bos en Royal HaskoningDHV samen met Waterschap Vallei en Veluwe ‘De Waterfabriek Wilp’. De Waterfabriek is een nieuw zuiveringsconcept waar kraakhelder water wordt gemaakt om het huidige en toekomstige zoetwatertekort tegen te gaan en waar grondstoffen worden gewonnen zonder negatieve impact op de leefomgeving. 

Alle inzendingen werden beoordeeld op vier criteria: innovatiegehalte, economische waarde, technologische kwaliteit en maatschappelijke betekenis. Volgens de jury is de Waterfabriek een paradigmashift in zuiveringsland. Juryvoorzitter Jacolien Eijer-de Jong: “RoyalHaskoning-DHV en Witteveen+Bos hebben het niet meer over zuivering, maar over scheiden van grondstoffen. Afvalwater wordt een grondstof en dus waardevol. De maatschappelijke relevantie is groot. Niet alleen worden kostbare grondstoffen teruggewonnen voor gebruik, de decentrale toepassingsmogelijkheid van de Waterfabriek is essentieel voor klimaatadaptatie in stedelijk gebied.”

Overige nominaties juryprijs
De andere vier genomineerde inzendingen waren:

Kinderen ontwerpen Klimaat Schoolplein
Ook advies- en ingenieursbureau Tauw viel in de prijzen. Met de inzending ‘Ontwerp je eigen Klimaat Schoolplein via serious gaming’ sleepten zij de publieksprijs in de wacht. De game draagt niet alleen bij aan het vergroenen van schoolpleinen – een doelstelling van de Provincie Overijssel –, kinderen hebben zelf inspraak over hoe het schoolplein eruit moet komen te zien en leren direct over de effecten van het ontwerp op het klimaat. De game is ontwikkeld in samenwerking met IVN Natuureducatie, provincie Overijssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Stichting Springzaad en Natuur&Milieu Overijssel.

Over De Vernufteling
De prijs De Vernufteling is een initiatief van branchevereniging Koninklijke NLingenieurs en wordt mede mogelijk gemaakt door technologiemagazine De Ingenieur. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan een project van een Nederlands ingenieursbureau dat lid is van Koninklijke NLingenieurs. Doel van de prijs is om de innovatiekracht van de ingenieursbranche zichtbaar te maken en meer bekendheid te geven aan het bijzondere werk dat ingenieurs dagelijks verrichten. 

×

Aanmelden nieuwsbrief