afbeelding voor post: Betere rechtsbescherming voor ondernemers

Betere rechtsbescherming voor ondernemers

23 februari 2021

Al jaren zetten we ons in voor een betere uitgangspositie voor onze leden bij aanbestedingen. Samen met andere branches hebben we daarvoor de afgelopen jaren volop gelobbyd. Een aantal van onze wensen zijn opgepakt door staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken.

Zo worden alle aanbestedende diensten straks verplicht om een klachtenloket voor aanbestedingen te hebben dat aan minimumeisen voldoet. De aanbestedende dienst is bij klachten over het ontwerp van de aanbesteding verplicht om de procedure 14 dagen op te schorten.

Indien een ondernemer niet tevreden is over de wijze van klachtafhandeling door het klachtenloket, blijft de mogelijkheid van een procedure bij de Commissie van Aanbestedingsexperts bestaan. Deze Commissie wordt versterkt en voor haar adviezen gaat voor aanbestedende diensten gelden: 'pas toe of leg uit'.

Hoewel aanbestedende diensten al verplicht zijn om hun selectie- en gunningsbeslissingen te motiveren, doen zij dat nu soms zeer summier. Daarom wordt die verplichting aangescherpt. Verder wordt onderzocht hoe de inrichting van een procedure bij de rechter kan worden verbeterd voor ondernemers.

×

Aanmelden nieuwsbrief