Bijeenkomst voor mkb met Rijkwaterstaat 7 juni a.s.

Bijeenkomst voor mkb met Rijkwaterstaat 7 juni a.s.

15 mei 2018

Op 7 juni aanstaande organiseert MKB INFRA samen met RWS een bijeenkomst op ons secretariaat in Veenendaal.

Het mkb mag zich verheugen in een verhoogde belangstelling van Rijkswaterstaat. Men is zich er bewust van dat mede door de omvang van de RWS-projecten en de selectiemethoden, het mkb veel te weinig aan bod komt en dat er daardoor kansen onbenut blijven. Reden voor ons om een gezamenlijke informatie-uitwisseling en nadere kennismaking te organiseren met bedrijven uit onze achterban die rechtstreeks of in onderaanneming voor RWS werken of zouden kunnen werken, maar dat (nog) niet doen.

Namens RWS mogen wij ruim 10 personen (veelal de bij jullie bekende namen, zoals Aline Arends, Huub de Lange, Wim Anemaat, Wim Holleman, Arnold Breur, Harry Zondag, Marian Vrolijk) verwachten, die graag meer horen over wat een mkb-er motiveert, hoe zijn bedrijfsproces werkt, wat zijn verdienmodel is (mkb-er biedt meeste toegevoegde waarde per gefactureerde euro omzet) en waarom iedereen beweert dat het mkb beschikt over ongekende innovatieve kracht. Uiteraard zijn zij ook erg benieuwd naar de ervaringen van het mkb met de Leidende Principes van de Marktvisie, maar om te voorkomen dat hier door de bedrijven alleen gedacht wordt aan de Marktvisie “van RWS” zullen we het gesprek hierover trachten te baseren op voorbeelden van geslaagde relaties tussen mkb-ers en hun klanten.

Graag zouden wij jullie gezien het hoge mkb-gehalte van jullie respectieve achterbannen willen uitnodigen te participeren aan deze bijeenkomst. Het idee is om elk een vijftal ondernemers af te vaardigen, die in het bovenomschreven profiel passen, begeleid door enkele bestuursleden. Als iedereen daaraan gehoor geeft komen we aan een totaal aantal aanwezigen van circa 60 personen. Dat lijkt wel het maximum om tot een optimale uitwisseling te komen.

Het doel van de bijeenkomst is breed en niet in de eerste plaats gericht op het onderwerp Marktvisie, al zal die wel bij gelegenheid ter sprake komen. Zoals gesteld gaat het om een (hernieuwde) kennismaking tussen RWS en het mkb en de aftasten van wederzijdse belangen. Dit initiatief is dus een aanvulling op of aanloop naar het initiatief dat NL Ingenieurs heeft genomen om de stand van zaken rondom Marktvisie te evalueren.

Voor meer informatie en/of aanmelden, meld je bij Philip van Nieuwenhuizen van MKB INFRA.