Verslag bouwsector brede jongerenbijeenkomst - 6 december 2018

14 december 2018

Op initiatief van jong Bouwend Nederland, JongNLingenieurs, jong Techniek Nederland (voorheen UNETO-VNI), de ambassadors of Change (Opdrachtgeversforum) en jong platform WOW zijn op donderdag 6 december 30 bestuursleden en vertegenwoordigers van jong verenigingen en netwerken bijeengekomen op De Bouwcampus. Insteek van de avond was een nadere kennismaking en een gezamenlijke zoektocht naar nut, noodzaak en vorm van een bouwsector breed jongerennetwerk.

Uitspraken van deelnemers op de achterkant van een bierviltje:

“De Nederlandse bouw is verzuild, deze kokers zijn de fundatie, de heipalen, nu nog een betonvloer om samen op te dansen!”

“VIND WAT ONS VERBIND”

Lees het volledige verslag via deze link