afbeelding voor post: Bouwvrijstelling stikstof lijkt te werken

Bouwvrijstelling stikstof lijkt te werken

12 oktober 2021

Om de stikstofproblematiek voor de bouw te beperken geldt er sinds 1 juli van dit jaar een vrijstelling voor bouw-, sloop- en eenmalige aanlegactiviteiten, in het kort de Bouwvrijstelling. Dit betekent dat voor het verkrijgen van een vergunning alleen de depositie van stikstof in de gebruiksfase nog een rol speelt. Het doel van deze regeling was om bouwprojecten weer mogelijk te maken. Wij haalden ervaringen op bij onze leden. Conclusie: de Bouwvrijstelling lijkt te werken.

Volgens de leden van ons expertnetwerk stikstof doet deze vrijstelling grosso modo waarvoor hij is bedoeld: bouwprojecten doorgang laten vinden. Wel zien zij onzekerheden en maken zij kanttekeningen:

  • Vergunningverleners worstelen met de interpretatie: wat valt er binnen de criteria? Hoe lang kan bijvoorbeeld een aanlegfase duren?
  • Er is onzekerheid over de houdbaarheid. Blijft deze regeling gehandhaafd? Onzekerheid verhoudt zich slecht tot de vaak lange aanloopfase van grote projecten.
  • De meeste opdrachtgevers weten vrij weinig over de recente ontwikkelingen. Ze denken meestal nog steeds dat ze vergunning plichtig zijn.
  • MER-specialisten geven aan dat in de MER stikstof nog steeds behandeld moet worden (het is een milieueffect). Maar hoe doe je dat? Neem je het kwalitatief mee of kwantitatief?
  • Er is wantrouwen bij opdrachtgevers over de houdbaarheid. Ze vragen dan om alsnog een ecologische toets te doen wanneer uit een berekening blijkt dat er depositie is in de aanlegfase. Juist die ecologische toetsingen gaven veel onzekerheid bij vroegere procedures en nog steeds voor de gebruiksfase.
  • De strenge toetsing van de aanlegfase qua stikstof heeft voor een flinke innovatieslag gezorgd in de bouwwereld om emissieloos en -arm te bouwen. Het zou erg jammer zijn als die innovatieslag inzakt.

Heb je vragen hierover of wil je je ervaringen met de Bouwvrijstelling delen? Neem contact op met onze belangenbehartiger Arnoud Willemsen (arnoud.willemsen@nlingenieurs.nl).

×

Aanmelden nieuwsbrief