‘Citytour’ met Tjeerd de Groot (D66) bij schoolvoorbeeld van klimaatadaptatie

17 juni 2019

Maandag 17 juni hebben we D66-Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot rondgeleid bij een project in Arnhem. Tjeerd de Groot toont zich in de Kamer een groot pleitbezorger van een ambitieuze aanpak van het klimaatadaptief maken van Nederland. Als Koninklijke NLingenieurs wilden wij hem in de praktijk laten zien wat onze branche allemaal kan en doet. Daarvoor kozen we een project van Royal HaskoningDHV in Arnhem. 

De oude stadswijk De Geitenkamp in Arnhem heeft een niveauverschil van maar liefst veertig meter. Geen wonder dat de wijk in toenemende mate te maken kreeg met wateroverlast. Met de vernieuwing van de riolering ontstond de kans om meteen ook die overlast aan te pakken. 

Arnold Wielinga (RHDHV), brancheambassadeur bij NLingenieurs benadrukte in Arnhem de noodzaak van gedeeld eigenaarschap: ‘Iedereen zal een steentje moeten bijdragen om Nederland klimaatbestendig te maken. Een effectieve klimaatbewuste oplossing kun je alleen organiseren als je er samen voor gaat, als er sprake is van breed draagvlak en als je er een integraal ontwerp voor maakt waarin de verschillende doelen samenkomen. Dat is in de Geitenkamp mooi gelukt. We hebben echt huis aan huis gevraagd wat er in de straat speelt, welke wateroverlast mensen ondervinden. Vervolgens is daar bij het opnieuw inrichten van de openbare ruimte optimaal rekening mee gehouden. Zo ontstond een breed draagvlak.’ 

Tjeerd de Groot toonde zich onder de indruk en vond de meerkosten van 10% meevallen. ‘Dit project toont aan dat maatregelen voor klimaatadaptatie niet duur hoeven te zijn. Daarbij betaalt zich dit maatschappelijk dik terug. Dat zijn belangrijke lessen. En als les voor de Rijksoverheid neem ik mee dat we moeten zorgen dat kennis die op dit soort projecten wordt opgedaan, gedeeld wordt’.