afbeelding voor post: Cobouw-column Bijdragen aan het Nederland van de toekomst

Cobouw-column Bijdragen aan het Nederland van de toekomst

30 mei 2022

Als ingenieur werk ik dagelijks aan toonaangevende projecten, het verbeteren van infrastructuur of het bouwen van woningen. Ingenieurs scheppen de wereld van morgen en laten een erfenis na voor de volgende generatie. Dat is niet alleen prachtig werk, het geeft ook grote verantwoordelijkheid.

Enkele jaren geleden was ik in gesprek met ontwerpers over het duurzaam gebruik van platte daken binnen het masterplan voor Feyenoord City. Voor de ontwerpers gaf het creatieve ruimte dat een plat dak niet vanzelf vol gelegd hoeft te worden met zonnepanelen. Ook andere bestemmingen zijn mogelijk, zoals ontmoetingsruimte, waterberging of natuur. Voor mij was het een belangrijke les dat er meer opgaven zijn die onze aarde leefbaar houden.

Het integreren van alle verschillende maatschappelijke opgaven in de projecten die we hebben is naar mijn mening de grote verantwoordelijkheid van de ingenieur van vandaag.

Ik zie in de duurzaamheidsprojecten waar ik aan werk dat verantwoordelijkheid op gespannen voet kan staan met de realiteit van het project. Klassieke factoren zoals druk op budget en planning, of locatiespecifieke omstandigheden. Ik zie ook nieuwe spanningsvelden ontstaan. Zo geeft energietransitie uitdagingen rond veiligheid (denk aan waterstof) of gezondheid (van windmolens wordt niemand beter). Ook de circulaire economie heeft zo haar uitdagingen. We willen geen schadelijke stoffen oneindig in de grondstoffenketen houden.

In de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) zijn diverse prioriteiten benoemd om te zorgen voor een duurzaam, gezond, welvarend en leefbaar Nederland in 2050. Ik pleit er sterk voor om deze prioriteiten doorlopend naast onze projecten te leggen en af te wegen hoe het project bijdraagt aan het Nederland van de toekomst.

En dan nog blijft de vraag over welke prioriteit helemaal bovenaan moet staan. Ik vind dat gezondheid de hoogste prioriteit moet krijgen boven de andere opgaven. Als we alleen toewerken naar een energie- en CO2-neutrale samenleving, zonder aandacht voor bijvoorbeeld natuurontwikkeling, klimaatverandering en de kwaliteit van leven, dan hebben we een fundamenteel verkeerde keuze gemaakt.

Jos SchildBrancheambassadeur programma Gezonde en Duurzaam Gebouwde Omgeving (GDGO) bij Koninklijke NLingenieurs

×

Aanmelden nieuwsbrief