afbeelding voor post: Cobouw column januari 2021 door bestuursvoorzitter Carla Moonen: impact vanuit een stevige basis

Cobouw column januari 2021 door bestuursvoorzitter Carla Moonen: impact vanuit een stevige basis

29 januari 2021

Traditiegetrouw schrijf ik nu voor het derde jaar op rij een Nieuwjaarscolumn in Cobouw. Dit jaar gaat het over impact.

De Coronacrisis heeft ons laten zien dat we in een effectief samenspel met de ontwerp-, bouw- en technieksector veel invloed hebben gehad op het beleid van de regering. De lijnen zijn korter, overleggen worden makkelijker ingepland en er worden sneller besluiten genomen. Dat is mij goed bevallen.

Die snelheid is niet ten koste gegaan van deskundigheid. Wij zijn als ingenieursbranche in staat om met onze expertnetwerken van bijvoorbeeld stikstof en bodem en ondergrond direct inhoudelijke kennis te leveren. Impact gaat voor mij dan ook altijd samen met inhoudelijke deskundigheid. Vanuit een stevige basis. Voor het nieuwe jaar is dit meer dan ooit nodig.

Er ligt nu bijvoorbeeld een nieuwe stikstofwet met hogere doelstellingen, maar het gaat erom dat de instrumenten die je inzet voldoende zijn en werken. Het  oplossen van de stikstofproblematiek zal in de praktijk net zo complex blijven. Dit is nu precies een voorbeeld waar onze ingenieurs het verschil maken.

Datzelfde geldt voor de woningbouwopgave en de infrastructuur. Om ervoor te zorgen dat de woningbouwimpuls leidt tot de snelle bouw van meer betaalbare woningen is het noodzakelijk dat gemeenten, binnen de ruimte die er is, projecten realiseren. Onze ingenieurs houden zich dagelijkse bezig met deze projecten tot stand te laten komen. Met respect voor de leefomgeving en binnen het complexe bouwwerk van wet- en regelgeving. Ook werken leden mee met een ‘inspiratiegids’ onder leiding van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze gids geeft uitleg en inzicht in projecten die succesvol hun weg uit het stikstofdoolhof hebben gevonden. De gids biedt hulpmiddelen en laat de voorbeelden zien. Het kan dus wel!

Om die reden ben ik optimistisch. De kennis, kunde en precisie die nodig zijn om de instrumenten te laten werken, hebben we in huis en zullen we onverminderd inzetten. Zo werken wij mee aan oplossingen voor de grote maatschappelijke opgaven.

 Carla Moonen, Bestuursvoorzitter Koninklijke NLingenieurs

×

Aanmelden nieuwsbrief