afbeelding voor post: Cobouw Column oktober: 'Laten we het goede behouden'

Cobouw Column oktober: 'Laten we het goede behouden'

8 oktober 2020

In de prachtige Troonrede op Prinsjesdag hoorden we onze koning zeggen: met een Nationaal Groeifonds van 20 miljard euro wil het kabinet inzetten op duurzame economische groei. Het gaat dan om projecten op drie terreinen: fysieke infrastructuur, onderzoek en ontwikkeling en onderwijs.

Daarnaast krijgen Rijkswaterstaat en ProRail er de komende drie jaar 1,9 miljard euro extra geld bij voor beheer en onderhoud. Het geld was al beschikbaar op de investeringsagenda voor de lange termijn, maar komt versneld beschikbaar.

Ook zijn extra middelen beschikbaar gemaakt om de woningbouw te stimuleren, met daarbij aandacht voor een kwalitatief goede leefomgeving. Dit is hard nodig gezien het woningtekort van 330.000.

Ik ben er trots op dat we dit bereikt hebben. Gezamenlijk met alle branches in de keten van de bouw en infra hebben we op diverse plaatsen aan overlegtafels een investeringsagenda bepleit. Onze slogan “investeren in plaats van compenseren” is terecht overgenomen door de regering.

We hebben de ministers van Financiën, Economische Zaken, Sociale Zaken en Infrastructuur en Waterstaat kunnen overtuigen dat de Nederlandse economie profiteert van investeringen in wegen en spoorwegen. Onderzoek wijst uit dat voor iedere euro die wordt geïnvesteerd in infrastructuur, er additioneel 1,9 tot 2,9 euro aan economische activiteit wordt gegenereerd. Ook houden we met deze investeringen de vakmensen aan boord die nu en straks keihard nodig zijn.

Naast economische argumenten staat er meer op het spel. Alle grote ruimtelijke transities waarvoor we staan vergen enorme infra-investeringen. Denk aan duurzame mobiliteit (spoor, lightrail, fietspaden), de energietransitie (investeringen in elektriciteitsnetwerken voor alle wind- en zonne-energie, een netwerk op zee, laadpalen, warmtenetten, smart grids, geothermie), klimaatadaptatie (aanpassingen aan overvloedige regenval en droogte), digitalisering en het werken met big data en kunstmatige intelligentie.

Via de aangekondigde extra investeringen gaan het behouden en creëren van banen en het versterken van het vestigingsklimaat op deze manier hand in hand met duurzame ontwikkeling en vermindering van emissies.

Wat mij betreft behouden we deze werkwijze waarbij we gezamenlijk als branches in de brede bouwketen optrekken met de leden van de regering. Dat werkt tijdens de Coronacrisis maar ook zeker nog daarna. Laten we het goede behouden!

Carla Moonen Bestuursvoorzitter Koninklijke NLingenieurs

×

Aanmelden nieuwsbrief