afbeelding voor post: Cobouw column: Meer toekomst met minder waan van de dag

Cobouw column: Meer toekomst met minder waan van de dag

2 december 2021

Dit land heeft ferme doelstellingen voor het klimaat, de energietransitie en de woningbouw. Dat is een groot goed want alles begint met het hebben van een gezonde ambitie. Tegelijkertijd valt op dat de Haagse politiek geregeld van koers wijzigt.

Wisselende coalities, de trends van het moment, de waan van de dag. In de ruimtelijke ordening heeft die wispelturigheid zijn sporen nagelaten. Zo is met het opheffen van het ministerie van VROM te veel regie rücksichtslos opgegeven. Maar afslanking was in die tijd mode.

Naast een verantwoordelijk ministerie hadden we zo’n twintig jaar geleden, wie kent ze nog, de Rijksplanologische Commissie (RPC) en haar zusterorganisatie de Rijksmilieuhygiënische Commissie (RMC). Beide gaven advies aan de ministeries. Beide werden opgeheven.

De RPC had taken op het gebied van de ruimtelijke ordening. Het ging dan om visies voor zaken als mainports, spoorlijnen en woningbouw. Zelf was ik jarenlang lid van deze RPC en ik verlang er weer naar terug. Want sinds de opheffing van VROM en de RPC hebben we de ruimtelijke inrichting van ons land verrommeld en te weinig gebouwd.

De Rijksmilieuhygiënische Commissie had tot taak de samenhang te bevorderen in het beleid op het gebied van de milieuhygiëne. Dat klinkt toch als muziek in de oren als je bedenkt hoeveel problemen we nu hebben met stikstof, PFAS en andere chemische stoffen.

Als ingenieur pleit ik ervoor om de ruimtelijke opgaven voortaan weer uit te werken aan de tekentafel. In samenhang en met kennis van zaken. Met duidelijke regie en visie vanuit het Rijk. Mijn voorstel is daarom om de RPC en RMC terug te laten keren, samen in één commissie. Dit kan rechtstreeks in het regeerakkoord worden gezet en er kan direct gestart worden. Ik zie het helemaal voor me!

Carla Moonen, Bestuursvoorzitter Koninklijke NLingenieurs

×

Aanmelden nieuwsbrief