afbeelding voor post: COLOMN COBOUW  Diversiteit in de ingenieurswereld

COLOMN COBOUW  Diversiteit in de ingenieurswereld

12 juli 2021

Uit onderzoek blijkt dat diversiteit leidt tot meer creativiteit. Die creativiteit hebben we hard nodig in onze sector waar integrale ontwerpen voor alle mogelijke bouwopgaves worden gemaakt. Bij diversiteit gaat het onder meer om verschillen in sekse, etniciteit en leeftijd. Hebben we voldoende diversiteit aan mensen in de wereld van  ontwerp, bouw en techniek? Ik denk dat het beter kan en dat het beter moet. Niet alleen vanuit zakelijke motieven, maar ook vanuit maatschappelijke. Diverse ingenieursbedrijven hebben het Charter Diversiteit ondertekend. De vraag voor mij is hoe we de diversiteit kunnen vergroten.

           

Nu kwam ik een mooi voorbeeld tegen in Nieuw-Zeeland waar de ingenieursbranche aan de slag is gegaan om meer verschillende mensen aan te trekken. Er zijn drie lessen.

Allereerst is diversiteit iets waar je als bedrijf gericht mee aan de slag moet gaan omdat het niet vanzelf gaat. Hoe zorg je ervoor dat je als organisatie in staat bent om meer diverse mensen te werven en dat ze zich daarna thuis voelen in je bedrijf? De bedrijven uit de branche aldaar hebben elkaar geholpen om deze verandering te kunnen waarmaken. Iets wat daar bijvoorbeeld goed bleek te werken is om mensen uit een andere cultuur in je bedrijf te vragen mee te denken over het aannemen van nieuwe medewerkers. Zij brengen immers andere netwerken in.

Ten tweede hebben de ingenieursbedrijven gezamenlijk een diversiteitsdoel gesteld en schriftelijk vastgelegd wat dat voor hun eigen bedrijf betekent. De bedrijven hebben in hun strategie opgenomen hoe ze de diversiteitsdoelen gaan halen.

Ten derde wordt er jaarlijks een diversiteitsprijs uitgereikt om diversiteit te stimuleren. De minister van Sociale Zaken is hierbij betrokken.

De beschreven aanpak met het stellen van doelen en het delen en belonen van ‘best practices’ heeft er in Nieuw-Zeeland toe geleid dat in korte tijd vijftig ingenieursbedrijven mee doen.

Ik vind dit voorbeeld uit Nieuw-Zeeland inspirerend en ik denk dat we er van kunnen leren. Juist in de brede bouwsector is er nog een wereld te winnen. Binnen de Nederlandse ingenieursbranche ga ik me inzetten om meer diversiteit te bewerkstelligen. Laten we hier samen mee aan de slag gaan.

Carla Moonen, bestuursvoorzitter Koninklijke NLingenieurs

×

Aanmelden nieuwsbrief