afbeelding voor post: Column Carla Moonen januari 2020

Carla Moonen in Cobouw: "Sleutelwoorden voor 2020 zijn samen en doen"

29 januari 2020

Het jaar 2019 heeft ons laten zien dat steeds meer maatschappelijke vraagstukken een relatie met het fysieke domein hebben. Denk aan de energietransitie, klimaatadaptatie, mobiliteitsvraagstukken, veilig en gezond wonen en recent de stikstofcrisis en PFAS. Met deze ontwikkelingen heeft Nederland meer dan ooit de kennis van ingenieurs nodig.

Wat daarom opvallend is, is dat  er in Nederland  weinig ingenieurs op strategische plekken sturing geven aan de oplossingen van dergelijke vraagstukken. In de Eerste Kamer en Tweede Kamer zijn de Ingenieurs op één hand te tellen. Dat valt me als Eerste Kamer lid iedere keer weer op. Overigens bestaat mijn portefeuille  in de Eerste Kamer bewust uit andere onderwerpen dan bij Koninklijke NLingenieurs. Het is mijn missie  om als bestuursvoorzitter van Koninklijke NLingenieurs, de ingenieurs meer invloed te geven als het om beleidsvorming gaat. Het doel is dat wij  er als branche voor zorgen dat taskforces in Den Haag beter bezet worden met ingenieurs. Denk aan de  taskforce over stikstof,  duurzame ontwikkeling en Artificial Intelligence. De integrale benadering en kennis van ingenieurs is namelijk precies  wat nodig is om de vraagstukken vanaf het begin goed op te pakken.

Daar komt bij dat de vraagstukken zo complex zijn dat niemand, van opdrachtgever tot ingenieur en van overheid tot uitvoerder,  de antwoorden  alleen kan vinden. Om die reden organiseren we in 2020 samen met opdrachtgevers ontwerptafels om de vraagstukken en oplossingsrichtingen helder te krijgen. Ook zullen we vaker met meerdere bedrijven samen pilots doen voor opdrachtgevers om nieuwe kennis te ontwikkelen die direct toepasbaar is. Bijvoorbeeld voor de grote vervangings- en renovatie opgave van wegen, bruggen en sluizen in Nederland.

Het is verheugend dat we in de keten steeds gerichter gaan samenwerken. Zowel bij digitalisering als bij innovatie gaat het erom dat we de DigidealGo en het Bouw en Techniek Innovatie Centrum dat we  met vele partijen ondertekend hebben nu laten werken.

Samen en doen zijn de sleutelwoorden voor 2020. Ik heb er zin in.

Ik wens u allen een mooi nieuw jaar.  

Carla Moonen, 
Bestuursvoorzitter Koninklijke NLingenieurs

 

Dit artikel is verschenen in het januari nummer van Cobouw

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

×

Aanmelden nieuwsbrief