afbeelding voor post: Column Cobouw Willemien Bosch januari

Willemien Bosch: 'Werken aan verandering vraagt iets van ons allemaal, ook van de jonge generatie"

24 januari 2023

“Jongeren krijgen veel te weinig ruimte binnen de infrasector”, was de stelling waarover ik vorige week tijdens de opening van de InfraTech in gesprek ging met Eva Dijkema (TwynstraGudde), Michèle Blom (RWS) en Marc van Leeuwen (gemeente Rotterdam).

We leven in een bijzondere tijd waarin een aantal transities samenkomt, niet alleen op het gebied van energie, milieu en klimaat, maar ook op sociaal, economisch en politiek vlak. We staan voor opgaven die vragen om versnelling van processen, een integrale benadering van vraagstukken en samenwerking over de grenzen van disciplines, sectoren en domeinen heen. Daar hebben we iedereen voor nodig, met name jongeren!

Ik hoor vaak dat er binnen mijn eigen branche en breder in de sector met afkeuring wordt gesproken over de vluchtigheid van de jonge generatie. Dat ze niet meer de tijd nemen om écht het vak te leren. Het gaat over een arbeidsmarkt die niet meer aansluit bij de sector die nog veel te veel uitgaat van een status quo.

Als je jonge mensen ruimte wilt geven moet je het omdraaien, richt je als sector op de veranderende arbeidsmarkt! De opgaven van deze tijd vragen om een fundamenteel andere manier van werken. Jongeren zijn in staat de nodige systeemverandering kracht bij te zetten en om te versnellen.

We hebben jongeren niet alleen nodig vanuit het oogpunt van meer handjes voor het werk, maar omdat we vormgeven aan de leefomgeving van de toekomst. In die omgeving spelen andere waarden een rol dan de waarden die nu in onze sector vertegenwoordigd zijn. De nadruk komt sterker te liggen op duurzaamheid en kwaliteit van leven in plaats van op economische groei.

Het is jammer dat je je binnen de traditionele ontwerp-, bouw- en installatiesector nog te veel aan moet passen om in te kunnen passen. Het zou mooi zijn als er plek is voor iedereen, niet alleen voor jongeren, maar voor mensen met verschillende opleidingen, achtergronden, genderidentiteit en overtuigingen.

Werken aan verandering vraagt iets van ons allemaal, ook van de jonge generatie. Het gaat niet alleen over kansen voor je persoonlijke ontwikkeling en werken aan duurzame opgaven. Er is voor jongeren ook veel moois te leren van de oudere generatie. Daarvoor moet van twee kanten de verbinding gezocht worden door echt het gesprek aan te gaan en elkaar te willen begrijpen.

Dat is iets waarvoor ik me sterk wil maken.

 


Willemien Bosch, directeur Koninklijke NLingenieurs

×

Aanmelden nieuwsbrief