De tarieven zijn te laag!

22 november 2018

Ondanks een sterke markt met veel werk, krijgen wij nog steeds veel signalen van onze leden over de te lage tarieven die klanten voor ingenieurswerk willen betalen te laag zijn: ‘advocaten en financieel adviseurs krijgen voor een uurtje werk veel meer betaald’. Daarbij is er vaak een wens om als branchevereniging daartegen in actie te komen. Door bijvoorbeeld te lobbyen voor hogere tarieven. Het is alleen heel belangrijk om ons te realiseren dat de mededingingswet dit heel duidelijk verbiedt. Binnen NLingenieurs mogen wij geen commerciële informatie met elkaar delen. Niet over welke prijzen je wel of niet acceptabel vindt, noch aan welke aanbesteding je wel en aan welke je niet meedoet. De toezichthouder ACM ziet hier op toe. 

Wat we als branchevereniging wel doen is de meerwaarde van het ingenieurs-vak laten zien. Door uit te leggen waar je voor betaalt als je samenwerkt met een NLingenieurs ingenieursbureau. Dat het tarief niet alleen bepaald wordt door het inkomen van de adviseur en een marge, maar dat bureaus ook investeren in ontwikkeling van jonge ingenieurs, in kennisontwikkeling enz. Op vele plekken  praten we met opdrachtgevers, beleidsmakers en collega-branches om de waarde van onze branche te onderstrepen en dus het belang van een redelijk tarief. Leidt dit direct tot hogere tarieven? Misschien niet. Maar het draagt bij aan een zelfbewuste en trotse branche. En dat is de basis voor een goede marktpositie.