afbeelding voor post: De voordelen van NLingenieurs' internationale activiteiten

De voordelen van NLingenieurs' internationale activiteiten

15 september 2022

Willemien Bosch, directeur van NLingenieurs, heeft van 10 t/m 12 september jl. de jaarlijkse conferentie van FIDIC bezocht, de internationale federatie voor ingenieursbureaus. Ze schreef onderstaande blog over haar bezoek.


In de trein van Genève op weg naar huis blik ik terug op de afgelopen dagen waarin ik het jaarcongres van FIDIC, de internationale federatie voor ingenieursbureaus, heb bijgewoond. 400 deelnemers van over de hele wereld kwamen samen voor het uitwisselen van ervaringen en om toekomstige ontwikkelingen rond infrastructuur te bespreken.

Het thema van de conferentie was “Bouwen aan een betere dag van morgen door vandaag te investeren: Ontwikkeling van duurzame infrastructuur om het welzijn van de samenleving te verbeteren.”

FIDIC, bij velen bekend om de kleurenreeks met standaard contractvoorwaarden, heeft zich in het afgelopen decennium opnieuw uitgevonden om relevant te blijven en de essentiële rol van ingenieurs in de grote maatschappelijke opgaven onder de aandacht te brengen. De organisatie herkent dat we, om deze opgaven het hoofd te kunnen bieden, krachten moeten bundelen. Niet alleen binnen onze eigen industrie, maar in een veel breder perspectief. Dit heeft geresulteerd in een conferentie met een brede vertegenwoordiging van belanghebbenden en betrokkenen, van overheden en opdrachtgevers tot maatschappelijke organisaties als het Wereld Natuur Fonds.

Naast het luisteren naar inspirerende verhalen en het discussiëren over de wereldwijde opgaven, was er de gelegenheid om collega’s van andere ingenieursbrancheverenigingen te ontmoeten om ervaringen te delen en samenwerking te initiëren.
Maar het feit dat ik geïnspireerd ben geraakt, mijn netwerk heb uitgebreid en heb geleerd van collega-verenigingen is niet voldoende. Ik vraag mezelf af: ‘Wat is de waarde van FIDIC en waarom is het lidmaatschap en deelname van NLingenieurs aan FIDIC-initiatieven relevant voor onze leden in Nederland?’

Ik heb hierover van gedachten gewisseld met mijn nieuwe vrienden van andere verenigingen en met de aanwezige Nederlandse gedelegeerden die actief betrokken zijn bij verschillende FIDIC commissies. Op basis van hun input en mijn gedachten deel ik graag de toegevoegde waarde van FIDIC langs de lijn van vier observaties.

 1. Veel van de opgaven waar we in Nederland voor staan spelen op wereldschaal ook. 
  Op strategisch niveau delen we de uitdagingen van Klimaatverandering, Arbeidsmarkt en Digitale Transformatie. Ook de oplossingen zijn vaak vergelijkbaar, maar de uitdagingen op nationale schaal verschillen en daarin kunnen we veel van elkaar leren. Het FIDIC-netwerk helpt de blik van buiten naar binnen te richten, trends te valideren en het geeft inspiratie voor oplossingen. Bovendien biedt het netwerk de gelegenheid om als industrie de krachten te bundelen voor gezamenlijke lobby rond voor ons belangrijke onderwerpen. 
 2. Lidbedrijven verschillen in interesses en behoeftes. 
  Onze grotere leden zijn over het algemeen internationaal actief op verschillende vlakken, ze hebben kantoren in het buitenland en ze beschikken over een eigen netwerk van klanten, vertegenwoordigers van overheden en onderaannemers. De kleinere en middelgrote lidbedrijven werken binnen een specifiek internationaal domein of ze richten zich alleen op nationale activiteiten. Via NLingenieurs biedt FIDIC deze kleinere en middelgrote bedrijven de mogelijkheid om een internationaal netwerk op te bouwen en deze uit te breiden. Adam Bialachowski heeft hier een inspirerend verhaal over dat deze toegevoegde waarde aantoont. Daar kom ik straks op terug. 
 3. Nederlandse organisaties worden internationaal hoog gewaardeerd om hun kennis en creatieve, innovatieve oplossingen. 
  Met name oplossingen rond watermanagement, delta- en watertechnologie, duurzame ontwikkelingen, contractmanagement en leiderschap gooien hoge ogen in het buitenland. FIDIC biedt een podium waar we onze activiteiten onder de aandacht kunnen brengen en waar we onze laatste ontwikkelingen op deze onderwerpen kunnen delen, onder andere met hun verkiezingen, de jaarlijkse conferentie en door deelname aan relevante commissies, raden en het Global Leadership Forum. Zo behouden we onze positie en worden we door de internationale gemeenschap gevonden. FIDIC is ook betrokken bij beleid en belangenbehartiging ten aanzien van wereldwijde organisaties en partnerschappen.
 4. FIDIC en EFCA geven toegang tot een zeer waardevol netwerk van organisaties in Europa en wereldwijd.
  In slechts een paar dagen ontving ik uitnodigingen van mijn collega-lidverenigingen uit Italië, Duitsland, de Scandinavische landen, Nieuw-Zeeland, Zambia en Colombia om informatie, strategieën en ons netwerk te delen. Voor degenen die zich meer richten op Europese ontwikkelingen en ondersteuning nodig hebben bij zaken in verband met het Europees Comité, is er de European Federation of Engineering Consultancies (EFCA). EFCA organiseert lobby en belangenbehartiging bij het Europees Comité en werkt aan een gecoördineerde aanpak ter ondersteuning van de wederopbouw van Oekraïne. EFCA onderhoudt contacten met FIDIC en hun activiteiten zijn nauw met elkaar verbonden.

Tot slot wil ik twee van de vele inspirerende mensen die ik heb ontmoet in de schijnwerpers zetten. De eerste is Latoya Ouna Kavisi, een jonge onafhankelijke ingenieur uit Kenia. Ze trad toe tot de FIDIC Future Leaders Advisory Council, droeg bij aan een publicatie om de belangen van toekomstige leiders te identificeren en te bevorderen en is op een missie om betere toegang te geven tot goede contractvoorwaarden in Kenia en de bredere regio van Afrika.

Een ander verhaal is dat van Adam Bialachowski uit Polen. Hij is de afgelopen zes jaar lid geweest van de Future Leaders Council van FIDIC waaronder de laatste twee jaar als voorzitter. Hij runt samen met zijn twee broers zijn eigen ingenieurs- en adviesbureau in Polen. Via FIDIC kon hij zijn internationale netwerk versterken en zijn bedrijf laten groeien naar Roemenië, Oekraïne en de Baltische Staten. 

Slechts vier weken na mijn start als directeur van NLingenieurs, kon de timing voor deze conferentie niet beter zijn voor mij. Het was een spoedcursus die me geweldige inzichten gaf in de internationale ingenieurs- en advieswereld. En bovenal overtuigde het me van de relevantie van onze deelname aan dit internationale netwerk.

Ik hoop dit te kunnen doorgeven aan onze leden en hun klanten en onze betrokkenheid bij FIDIC- en EFCA-activiteiten te vergroten, want de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd eindigen niet bij onze grens. Actieve deelname voegt echt waarde toe aan bedrijven en vergroot mogelijkheden!

[Lees hier de blog in het Engels.

×

Aanmelden nieuwsbrief