Dit zijn de medewerkers van het Programma Mobiliteit

3 oktober 2018

Programma Mobiliteit start!

Je weet waarschijnlijk dat we de vereniging inrichten rond programma’s en communities. We focussen op vier grote maatschappelijke vraagstukken waar de kennis en vaardigheden van ingenieursbureaus van doorslaggevend belang zijn. Met deze programma’s brengen we de leden van NLingenieurs in positie om optimaal te kunnen bijdragen aan de maatschappelijke vraagstukken. Deze maand gaan we van start met het programma Mobiliteit. De branche-ambassadeurs en de programmamanager staan in de startblokken.

Het programma

We gaan het programma Mobiliteit met elkaar vormgeven. En sluiten daarbij aan op andere belangrijke initiatieven. Als uitgangspunt hebben we het programma als volgt omschreven: Een mobiliteitsoplossing formuleren voor de schaal van Nederland als Stadstaat in plaats van land met verschillende steden. De kennis die we hebben van de megacities over de hele wereld toepassen in ons land, maar dan niet op de schaal van de steden, maar op de schaal van Nederland.

Brancheambassadeurs

De brancheambassadeurs zijn het gezicht van het programma en de community. Zij geven inhoudelijk richting en bewaken de inhoud van het programma. Dit zijn ze:

Aries van Beinum, Jeroen Winkelmolen en Robert Coffeng.

De programmamanager is verantwoordelijk voor het programmamanagement en ‘trekt’ de community. Hij of zij bekijkt wat de community nodig heeft om te kunnen functioneren en plant samen met de brancheambassadeurs en de kern van de community activiteiten en stelt doelen. Voor Mobiliteit neemt Anita van den Berg de rol van programmamanager op zich. Eerder werkte zij als hoofd communicatie voor brancheorganisatie Bouwend Nederland en als communicatiemanager en kwartiermaker voor De Bouwcampus en het rijksbrede versnellingsprogramma De Bouwagenda. Zij heeft kennis over de grote maatschappelijke opgaves in de fysieke leefomgeving, en een achtergrond in communicatie, strategie als public affairs.