Donderdag 12 april de opstartsessie van de community klimaatadaptatie

12 april 2018

Op 19 december 2017 kregen we tijdens de ledenbijeenkomst groen licht van onze leden om verder te gaan met de omvorming en hervorming van de branchevereniging. 2018 is het jaar waarin we naar deze omvorming gaan toewerken. Afgelopen maanden heeft het verenigingsbureau achter de schermen flink doorgewerkt om de omvorming van commissie naar community mogelijk te maken.

Zoals eerder gecommuniceerd focussen we op de volgende 4 grote programma’s:

Klimaatadaptatie
Energietransitie
Mobiliteit
Circulair bouwen
Deze vier programma’s vormen onze communities. We starten er dit jaar dus met vier. Iedere community neemt in de vormgeving van het communityprogramma de dwarsthema’s: digitalisering, vakmanschap, private en publieke samenwerking en integraal ontwerp mee.

In de weken voor 12 april heeft Jacolien Eijer, directeur NLingenieurs, samen met een aantal leden van het bestuur gesprekken gevoerd met potentiële programmamanagers en boegbeelden. De programmamanager ‘trekt’ de community. Hij of zij bekijkt wat de community nodig heeft om te kunnen functioneren en plant samen met de boegbeelden en de kern van de community activiteiten en stelt doelen. De boegbeelden zijn hét gezicht van de community. Dit zijn de medewerkers van leden die hun gezicht laten zien bij belangrijke bijeenkomsten en zijn degene die het woord over het programma nemen.

Na een flink aantal gesprekken is de programmamanager en zijn de boegbeelden voor de community klimaatadaptatie gekozen. Net op tijd voor 12 april is het team gevormd en zijn zij samen met NLingenieurs aan de voorbereidingen voor de opstartsessie begonnen.

En vanochtend was het dan zover. In een voormalig schoolgebouw in de wijk Zuilen in Utrecht, zijn voorzichtig de eerste piketpaaltjes uitgezet. Is er met elkaar gesproken over hoe het programma zo goed mogelijk kan worden ingevuld. Er is gesproken over de droombeelden van de deelnemers over een goed NLingenieurs-programma en community. Die beelden kwamen verrassend goed overeen en bieden houvast voor de langere termijn doelstellingen. Is er benoemd dat er een agenda, planning en doelstellingen moeten komen. En kan programmamanager Brigitte Vergouw samen met de boegbeelden David van Raalten, Roelf Bollen, Mathijs van Vliet en Alex Hekman bekijken waar binnen het programma klimaatadaptatie de nadruk op wordt gelegd. Welke, bestaande, projecten lichten we eruit? Bij welke initiatieven schuiven we aan? Hoe kunnen we relevant zijn binnen het netwerk waarin we actief willen zijn?

Terugkijkend op vanochtend, kunnen we als verengingsbureau zeggen dat wij, nu al, trots zijn op de kern die het hart van de community gaat vormen. Als gemene deler komt in deze deelnemersgroep naar voren dat we de samenwerking moeten blijven zoeken. Voordat een vraag of probleem gedefinieerd is, moeten we met verschillende andere partijen de hand schudden. Binnen deze community moet er een klimaat heersen om met elkaar te kunnen nadenken en sparren over oplossingen. Oplossingen voor de technische uitdagingen, maar ook oplossingen voor de bewustwordingsuitdaging.

Aan het eind van de ochtend is duidelijk dat deze eerste community zin heeft om te starten. Brigitte Vergouw, programmamanager klimaatadaptatie: ‘Na deze ochtend pakken we zéker door! De vaart houden we er in door snel doelstellingen verder te formuleren en plannen te maken.’

Zowel het verenigingsbureau als de boegbeelden en programmamanager van de community houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen. Als tweede start dit kwartaal de community Energietransitie. Rond de zomer gaan we dan verder met de uitrol van Circulair bouwen en Mobiliteit.

Denk je nu; ik vind het allemaal wel heel interessant om te volgen en te horen wat onze branche op deze grote programma’s kan en gaat betekenen. Je kunt in deze nieuwe communitystructuur van NLingenieurs heel makkelijk aangesloten worden op informatie en activiteiten van een community. Zo komt er de digitaal platform: via deze ‘ring’ ontvang je nieuws over de communities van NLingenieurs. Vragen we via polls uit wat je nog mist, wat op de agenda moet en hoe jij zelf betrokken wilt worden bij deze community. Want, wil je meedenken of meewerken in de community? Dan kom je in de kern terecht. Heel makkelijk kun je daar je kennis en expertise over een bepaald onderwerp delen.

Het verenigingsbureau kijkt naar het moment uit dat de communities ‘draaien’ en een bron van kennis worden voor al onze leden, maar ook dat we als brancheorganisatie vanuit deze communities een verschil kunnen maken voor de maatschappij op deze vier grote programma’s.

Komende maanden starten dus ook de drie overige programma’s met het werken in communities. Vanuit het verenigingsbureau faciliteren wij op begeleiding bij de opstartsessie en voortgang. Het is ons doel om eind 2018 vier goed functionerende communities te hebben waarin de werkzaamheden van de commissies en expertnetwerken zijn opgenomen.

Mocht je interesse hebben om in de programma’s Mobiliteit en Circulaire Bouw als boegbeeld of programmamanager een rol te hebben, hou dan onze site goed in de gaten want binnenkort komt ook voor deze programma’s de oproep om je kandidaat te stellen!