Edwin van der Strate benoemd als brancheambassadeur klimaatadaptatie

28 mei 2019

Branche ambassadeur

Edwin van der Strate heeft de afgelopen jaren een uitgebreid netwerk opgebouwd op klimaatadaptatie. Hij heeft onder andere geparticipeerd in de City Deal klimaatadaptatie, Climate Campus Zwolle, het Klimaatadaptatie Adviesteam en het Programmateam van de NAS. Edwin richt zich vooral op strategische en beleidsmatige trajecten (voeren van risicodialogen en opstellen van adaptatiestrategieën), waarbij hij zich inzet om de koppeling te maken tussen beleidsmatige vraagstukken en praktijkkennis. Zo is hij betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Roadmap klimaatrobuuste gebiedsontwikkeling en de klimaattoets. Bekijk Edwin op LinkedIn

Lees meer informatie over de projecten van Edwin:

Klimaatadaptatie adviesteam

Programmateam NAS

Klimaattoets