afbeelding voor post: Effecten Coronacrisis zichtbaar

Effecten Coronacrisis zichtbaar

6 april 2020

Effecten Coronacrisis zichtbaar

Door de coronacrisis wordt de ingenieursbranche al zichtbaar geraakt. Dit blijkt uit de quick scan die we onder de leden hebben uitgezet. Ook hebben we inmiddels veel leden telefonisch gesproken.

Gemiddeld verwachten bureaus 15% omzetverlies over maart en april ten opzicht van deze maanden vorig jaar. De voornaamste redenen zijn ‘klanten waar geen werk meer uitgevoerd mag of kan worden’ en ‘geen werkvoorraad meer’. Liquiditeitsproblemen, haperende toelevering en werknemers die niet naar bepaalde klanten toe willen komen ook voor, maar beduidend minder.

Effecten lopen uiteen van bureau tot bureau. Enkele leden rapporteren omzetverliezen oplopende tot 30-40 procent, terwijl 1 op de 5 aangeeft helemaal nog geen effecten te merken. Deze bureaus werken vaak veel voor publieke opdrachtgevers en kunnen goed thuis werken. De meningen over dat laatste lopen uiteen; waar de een rapporteert dat dit geen invloed heeft op de productiviteit ziet de ander een 40% lagere productiviteit. Het gemiddelde productiviteitsverlies is 17%. Daarbij zal meespelen dat we geregeld horen dat opdrachtgevers niet goed ingesteld zijn op thuiswerken, waardoor vertraging ontstaat.

Hulp overheid

Een grote meerderheid van de bureaus verwacht geen gebruik te maken van werktijdverkorting of het nieuwe Noodfonds overbrugging werkgelegenheid. Maar er zijn ook enkele respondenten die dat verwachten voor meer dan 50%. Ook van de kredietregelingen van de overheid wordt weinig gebruik verwacht. De mogelijkheid van uitstel van belastingbetaling is wel populair. Hiervan wil 55% gebruik maken.

Het ziekteverzuim is gelukkig beperkt. Negen van de tien bedrijven ziet een ziekteverzuim van 10% of minder.

Overleg minister en Rijkswaterstaat

Wekelijks overlegt Koninklijke NLingenieurs met minister Cora van Nieuwenhuizen en onder andere Rijkswaterstaat om de opdrachtenstroom vanuit de overheid te borgen en zelfs te versnellen. Meer informatie over de uitkomsten van dit wekelijks overleg, lees je in de mailing aan de eerste contactpersonen bij leden en via de ledenomgeving.

×

Aanmelden nieuwsbrief