afbeelding voor post: Esther Heijink

3 vragen aan Esther Heijink - Stuurgroep Green Deal 2.0 Duurzaam GWW

12 februari 2020 Digitalisering

Als branchevereniging vertegenwoordigen we onze leden onder andere door deel te nemen in diverse (top)overleggen. Zoals het TOP-overleg Veiligheid, Marktvisie Rijkswaterstaat en het CEO-Overleg van ProRail. Vanuit de 70 zogenoemde 'stoelen' denken we mee, adviseren mee, sturen mee en innoveren mee. Onze stoeltjes worden bezet door diverse experts, veelal werkzaam bij van onze leden. In deze nieuwe rubriek stellen we deze experts stoeltjes aan je voor. De aftrap is voor Esther Heijink, senior consultant bij Arcadis Nederland

Waar ben je actief voor Koninklijke NLingenieurs?  
Sinds oktober vorig jaar zit ik namens Koninklijke NLingenieurs in de Stuurgroep van de Green Deal 2.0 Duurzaam GWW (Grond, Weg- en Waterbouw). Duurzaam GWW is een samenwerkingsverband van opdrachtgevers, opdrachtnemers, kennisinstellingen, toeleveranciers en adviesbureaus. Met de Green Deal willen we samen duurzaamheid in infraprojecten 'business as usual' maken. De stuurgroep volgt de voortgang van de Green Deal en besluit over financiële zaken en collectieve activiteiten. Ik vertegenwoordig hierin onze branche. 

Wat zijn de inhoudelijke uitdagingen op het gebied van DGWW?
Voor het bereiken van duurzame infrastructuur zijn er uitdagingen op verschillende niveaus. Dat gaat over het vasthouden van de ambities na 2020, het vertalen van hoog-over duurzaamheidsbeleid naar uitvoerbare doelstellingen voor projecten en over het meten van duurzaamheid in de breedte. Persoonlijk vind ik het een uitdaging om duurzaamheid echt de prioriteit te geven die het nodig heeft om de transitie waar te kunnen maken. 

Waarom is het belangrijk dat we als branchevereniging hierover meepraten?
Ingenieurs- en adviesbureaus spelen in deze opgave een verbindende rol tussen opdrachtgever en aannemer/ leverancier, waar vertrouwen en samenwerking nog niet altijd vanzelfsprekend zijn. Ik zie het ook als onze taak om te zorgen dat we de winst aan de voorkant van projecten pakken en een goede, integrale afweging realiseren.


Ben je lid van Koninklijke NLingenieurs, dan kun je het volledige stoelenoverzicht bekijken op de ledenomgeving. Heb je nog geen inlogcode? Vraag deze hier aan.

 

×

Aanmelden nieuwsbrief