Europese samenwerking tussen ingenieursbureaus springlevend!

22 mei 2019

Dat ingenieursbureaus in Europa gedeelde uitdagingen hebben, werd weer duidelijk tijdens de jaarlijkse conferentie van de European Federation of Consulting Engineering Associations (EFCA) in Dublin 9 en 10 mei jongstleden.

Het tweedaagse event had als thema ‘Future Trends: Talent, Tools and Technology’. De trends heeft EFCA beschreven in de uitgave Future Trends in the Consulting Engineering Industry. Dit is een tweede uitgave van Future Trends. Waar de eerste de belangrijkste trends van deze tijd beschrijft, gaat deze tweede uitgave in op een paar operationele voorbeelden: Collaborative Engineering and Networking; Construction Tech Trends; en als derde Blockchain Technology. Volgens EFCA is het belangrijk dat ingenieursbureaus hun bedrijfs- en verdienmodellen tegen het licht houden. EFCA waarschuwt dat, gegeven de snelheid van de ontwikkelingen, een flexibele organisatie die snel kan reageren op ontwikkelingen, niet genoeg is. Zij pleiten voor een Anticipatory Organisation Model. In de uitgave wordt daar verder op ingegaan.

Tijdens de conferentie sprong een aantal lezingen eruit. Ik stip ze hier graag kort aan:

De technologische ontwikkelingen waren een belangrijk onderwerp in Dublin. Futuroloog Rohit Talwar van Fast Future vroeg de aanwezigen om aandacht te houden voor de mens tussen alle technologische mogelijkheden. De nieuwe technologie kan ons leiden naar een geweldige wereld, maar dat zal niet vanzelf gaan. Het vraagt om beschermende logica om bij deze vooruitgang de mens centraal te blijven stellen. Een voorbeeld volgens hem is dat bedrijven grote investeringen doen in het toepassen van nieuwe technologie, maar daarbij de ontwikkeling van de talenten van hun medewerkers dreigen te vergeten.

David McWilliams, bekend Ierse Econoom, gaf een boeiende en erg vermakelijke lunchlezing waarin hij zich afvroeg waarom rond 1920 dichter W.B. Yeats wel in staat was om het uiteenvallen van het Britse rijk te voorspellen en de economen van zijn tijd niet. Hij waarschuwde voor groepsdenken en benadrukte het belang van onconventionele denkers. In tijden van transities hebben mensen die angst promoten een sterker geluid. Het is belangrijk dat ook het positieve geluid en de mogelijkheden van de veranderingen goed worden verwoord. Hij zag daarin een taak voor ingenieurs. 

Jaap de Koning, hoofd Contracteren en Aanbesteden bij Witteveen+Bos liet zien hoe zij door ontwikkeling en toepassing van hun 7 duurzame ontwerpprincipes het werk van het bureau verbinden aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Daarmee wil het bedrijf zijn impact in de wereld vergroten. Dit is aantrekkelijk voor de klant, maar ook voor de medewerkers en nieuw aan te trekken talent.

EFCA is de Federatie van verenigingen voor raadgevende ingenieurs uit 26 landen in Europa. Het vertegenwoordigt ruim 1 miljoen medewerkers bij ingenieursbureaus. EFCA werkt met een mooi compact bureau en veel inzet vanuit de leden aan een gezamenlijke lobby richting Europese instituties en Europese investeringsbanken. Ze werken aan de zichtbaarheid van de branche en het zorgen van goede voorwaarden in contracten. Afgelopen jaar is er, naast de trendrapporten en een jaarlijkse Barometer, gewerkt aan een vergelijkende studie naar aansprakelijkheid en verzekerbaarheid in Europa, een guidance voor MEAT-criteria (grotendeels een Nederlands product en binnenkort op de site beschikbaar) en is er input geleverd voor de ISO\CEN standaarden voor BIM en voor Duurzame Ontwikkeling. In het najaar komt het eerste State of the Union report beschikbaar dat aangeboden zal worden aan de nieuwe leden van de Europese Commissie. De documenten zijn terug te vinden op de website van EFCA.

Vanuit Koninklijke NLingenieurs zijn binnen EFCA actief:

  • Jaap de Koning (Witteveen+Bos) is voorzitter van de Internal Market Committee
  • Daan Alsem (Royal HaskoningDHV) is lid van de CEN Taskforce TF442 BIM Task Force,
  • Wim Verheugt (MottMcDonald) is lid van European External Aid Committee
  • Jacobiene Ritsema (Witteveen+Bos) is lid van Sustainable Development Committee Wouter Schik (Arcadis) is lid van Sustainable Development Committee
  • Erik Winde (Sweco) is lid van de Steering Committee van de Young Professional Group
  • Claudia Meijers (Koninklijke NLingenieurs) is lid van de Communications Task Force
  • Jacolien Eijer (Koninklijke NLingenieurs) is lid van de Association Best Practices Task Force en is tijdens deze conferentie ook verkozen tot lid van de Board of Directors (het bestuur).