Even kennismaken met...Freya Macke, nieuwe brancheambassadeur klimaatadaptatie

afbeelding voor post: Even kennismaken met...Freya Macke, nieuwe brancheambassadeur klimaatadaptatie

Even kennismaken met...Freya Macke, nieuwe brancheambassadeur klimaatadaptatie

31 mei 2021

“Klimaatadaptatie vergt een vrije stroom van kennis, ervaring en informatie voor de noodzakelijke versnelling. Het wordt het nieuwe normaal!”

Wie is Freya Macke?

Ik ben brancheambassadeur klimaatadaptatie in het team van Koninklijke NLingenieurs. Als senioradviseur breng ik ruim 16 jaar aan kennis mee op het gebied van klimaatadaptatie en programmamanagement bij publieke en private werkgevers, waaronder mijn huidige werkgever Arcadis. Bij Samen Klimaatbestendig verbind ik vele, sterk verschillende communities. Samen ontwikkelen en ontsluiten we kennis en ervaringen. Eerder werkte ik in het vakgebied onder andere bij de gemeente ’s-Hertogenbosch, ORG-ID, Grontmij, Bosgroep Zuid en Dienst Landelijk Gebied. Al deze waardevolle ervaringen geven mij een brede blik op de verschillende netwerken, hun vragen en opgaven voor klimaatadaptatie en op relevante trends en ontwikkelingen. Klimaatadaptatie is een mooi en integraal vak. Je komt het overal tegen. Van politiek en beleid tot en met de eigen tuin en groene daken. Ook in mijn vrije tijd valt mijn oog steeds weer op de effecten, mooie voorbeelden en soms ook: gemiste kansen.

Waar werk je en in welke functie?

Bij Arcadis werk ik voltijds aan klimaatadaptatie op alle schaalniveaus. Tegenwoordig ligt mijn focus op proces, beleid en strategie, waarbij ik de praktijk van realisatie en beheer altijd als einddoel voor ogen houd. Want dat is het doel: de leefbaarheid verbeteren bij het veranderend klimaat. Om adviezen te schrijven die leiden tot tastbare resultaten. Dit werk doe ik voor en met bedrijven, gemeenten, waterschappen, provincies, koepels en ministeries. Ik werk aan klimaatadaptatie in de volle breedte en heb mij gespecialiseerd op klimaatbestendige bedrijventerreinen. Juist daar is het een boeiende uitdaging om de zeer diverse opgaven, partijen en belangen samen te brengen. Van landelijke schaal tot concreet op één bedrijventerrein.

Wat is jouw visie op klimaatadaptatie?

Momenteel is er nog een enorme behoefte aan kennis van klimaatadaptatie. Hoe doe je dat technisch, financieel en in regelgeving? Maar vooral ook: hoe organiseer je het? Logischerwijs ontstaan er nu gespecialiseerde adviseurs en teams voor klimaatadaptatie. In mijn optiek zou dat in de toekomst weer minder kunnen worden: klimaatadaptatie wordt namelijk een nieuw normaal! Waarbij iedere vakspecialist weet wat het betekent voor zijn of haar vakgebied en dat ook dagelijks toepast. Waarbij iedere organisatie ingericht is op integraal en klimaatadaptief werken. Het vakgebied ‘klimaatadaptatie” zal dan gaan bestaan uit mensen die de voortgang en aandacht bewaken. Voor de invulling en realisatie wordt het een logisch onderdeel van ieders werk, van beleidsmaker, jurist en ontwerper tot bouwer en beheerder.

Waarom ben je brancheambassadeur geworden?

Om klimaatadaptatie tijdig en goed te implementeren, is een versnelling noodzakelijk. De ingenieursbureaus zijn daarbij een onmisbare schakel. Koninklijke NLingenieurs maakt het mogelijk om de bureaus daarbij sterk te positioneren en onderling te verbinden.

In de rol van brancheambassadeur wil ik bijdragen aan de transitie om klimaatadaptatie op te laten gaan in een integrale aanpak voor een toekomstbestendige leefomgeving. Om dit te versnellen, richt ik me op versterking van de lijnen tussen rijk en regio en tussen beleid en realisatie. Als kennis en ervaringen gaan stromen tussen organisaties en afdelingen, dan ontstaat de noodzakelijke versnelling. Daarvoor zijn bewustwording, eigenaarschap en kennis nodig bij alle relevante partijen en vakspecialisten.

Voor Arcadis is deze rol een mooie kans om wederom een brancheambassadeur in te zetten en concreet bij te dragen aan versnelling van een klimaatbestendige leefomgeving. Voor het concretiseren van klimaatadaptatie zijn de adviesbureaus immers de partij. Ook Arcadis neemt daarin haar rol met het team klimaatadaptatie, maar juist ook in de volle breedte van haar wereldwijde werkveld.

×

Aanmelden nieuwsbrief