afbeelding voor post: Even kennismaken met Joris Knigge; brancheambassadeur voor het programma Energietransitie

Even kennismaken met Joris Knigge; brancheambassadeur voor het programma Energietransitie

11 mei 2021 Bodem en ondergrond

Wil je jezelf even kort voorstellen?

Ik ben Joris Knigge en woon sinds vier jaar in de baronie van Breda. Samen met Noortje, mijn vrouw en Lotte en Gijs, onze kleuter en peuter. Sinds mijn studie in Delft ben ik gegrepen door de verandering van de energievoorziening. Ik ben als technisch bestuurskundig ingenieur gaan werken bij Enexis, de regionale elektriciteits- en gasnetbeheerder. Hierin heb ik in het speelveld beleid – innovatie – strategie in verschillende rollen projecten en programma’s opgezet en gerealiseerd. De impact die de decentralisatie van de energievoorziening met zich mee brengt en de manieren waarop de netbeheerder hiermee als beheerder van infrastructuur hierop kan anticiperen is daarin altijd het onderwerp. Ik heb voor Enexis verschillende vertegenwoordigingen gedaan, onder andere voor Netbeheer Nederland en heb bijna twee jaar in Brussel gewerkt en gewoond als vertegenwoordiger van de Europese distributienetbeheerders bij EDSO for Smart Grids. Hierna heb ik een zijstapje gemaakt naar de wereld van data en informatie uitwisseling en gewerkt als consultant in de energiesector waar dezelfde veranderingen een effect hebben op de manier waarop partijen en bedrijven onderling informatie en data uitwisselen. Ik heb voor de Belgische elektriciteitsmarkt nagedacht over nieuwe marktmodellen. Hierna ben ik in de energiesector als zelfstandige actief geweest als programma ontwikkelaar en projectleider van innovatieclusters op het gebied van systeemintegratie, green en smart mobility en elektrisch rijden. 

Waar werk je en in welke functie?

Bij ingenieurs- en adviesbureau Antea Group ben ik als senior adviseur Energietransitie aan het werk binnen de nieuwe groep. Als strategisch adviseur ben ik partijen en bedrijven van dienst wanneer er vraagstukken zijn rondom de ontwikkeling van de energietransitie en de integratie hiervan op de infrastructuur. Dat is uitdagend en afwisselend werk. Projecten waarin technische kennis van collega’s en andere bureaus en instellingen samenkomt met de waarde van het verduurzamen van de omgeving en ons energiegebruik. Het blijft motiverend om hier een maatschappelijk relevante bijdrage in te kunnen leveren

Waarom ben je brancheambassadeur voor het programma Energietransitie geworden?

De energietransitie is een van de grootste uitdagingen die we momenteel voorstaan om een antwoord te geven op de klimaatverandering. Deze kunnen we alleen samen aangaan. Deze uitdaging vergt ook nieuwe perspectieven en nieuwe manieren van besluiten nemen. Dit is geen project meer waarbij de technologie het probleem kan oplossen. We zullen de kennis en kunde die ingenieursbureaus hebben over de maakbaarheid en haalbaarheid van oplossingen eerder naar voren moeten brengen. Mijn visie is dat deze kennis onmisbaar is bij het nemen van beslissingen en besluiten over en in de energietransitie. Beslissingen die een effect hebben over het zo maatschappelijk optimaal verdelen van kosten en baten. Wanneer dit niet gebeurt, verliezen we draagvlak, urgentie en commitment om deze uitdaging tot een goed einde te brengen, voor onszelf en voor de kinderen van onze kinderen.

Koninklijke NLIngenieurs biedt hét platform om in gezamenlijkheid hieraan invulling te geven. Samen met de andere brancheambassadeurs wil ik hier graag een betekenisvolle bijdrage in leveren. Ik zet mijn kennis, ervaring en netwerk graag hiervoor in.

 

×

Aanmelden nieuwsbrief