afbeelding voor post: Kennismaken met..... Martijn van Lier

Kennismaken met..... Martijn van Lier

23 juni 2021

Kun je jezelf voorstellen?

Zo’n 48 jaar geleden kwam ik in Den Bosch op deze wereld en ben daarna opgegroeid in het plaatsje Schijndel, niet ver daar vandaan. Ik heb een opleiding tot technisch marineofficier gecombineerd met een ingenieursstudie aan de TU Delft. Dat heb ik afgerond met een boeiende afstudeeropdracht in Engeland bij de gasturbinetak van Rolls Royce. De daaropvolgende jaren heb ik als marineofficier bij Defensie een groot deel van de zeven wereldzeeën bevaren, afgewisseld met functies als personeelsmanager, engineer en universitair docent. Toch voelde dat uniformjasje op een gegeven moment te krap waarna ik voor een nieuw bedrijf ben gaan werken dat het beheer van het warmtenet van Purmerend op zich nam. Ze zochten een pionier en ik wilde die rol graag vervullen. Er volgden tien jaar van een organisatie inrichten, een grootschalig renovatieprogramma opzetten, een duurzame warmtecentrale bouwen, overnameprocessen begeleiden en heerlijk werken met een enthousiast team van betrokken mensen. Ik kijk daar met trots op terug.

Alhoewel ik ben opgegroeid in Noord-Brabant woon ik nu meer dan de helft van mijn leven in Noord-Holland en sinds vijf jaar in Alkmaar. Dat doe ik niet alleen maar met mijn vrouw Anoek en onze vier kinderen, Sterre, Storm, Bloem en Rijk in de leeftijd 12 tot 18 jaar. Het bevalt zo goed in Alkmaar dat we daar waarschijnlijk niet meer weg gaan. Maar zeg nooit “nooit”. Als ik één ding over mijzelf heb geleerd in al die jaren is dat ik steeds wil blijven ontdekken, pionieren. Ik krijg positieve energie van nieuwe dingen ontdekken, nieuwe mensen ontmoeten en impact maken.

Waar werk je en in welke functie?

Ik werk bij bureau Over Morgen waar ik me helemaal op mijn plek voel. Over Morgen is onderdeel van Arcadis; een adviesbureau voor een toekomstbestendige leefomgeving met zo’n 90 adviseurs bij wie het verduurzamen van de leefomgeving in de genen zit. We doen dat door partijen en transities te verbinden en te pionieren in onbekende gebieden die onze samenleving duurzamer en leefbaarder maken. We kenmerken ons door een integrale aanpak op het snijvlak van duurzame gebiedsontwikkeling en de energietransitie. Dit betekent voor mij dat ik werk aan plannen om wijken en gebieden voor te bereiden op een aardgasvrije toekomst. Daarbij kijk ik niet alleen naar alternatieven voor fossiele brandstoffen, maar ook naar hoe we dit landschappelijk en maatschappelijk meerwaarde kunnen geven in onze transitievisies warmte, wijkgerichte aanpakken, regionale en lokale energieplanning en de ontwikkeling van warmtenetten.

Waarom ben je brancheambassadeur voor het programma Energietransitie geworden?

De brancheorganisatie en ik delen een gemeenschappelijke constatering. De energietransitie blijft volgens ons te veel hangen in veel praten en te weinig oplossingsgericht doen. Het is een groot sociaal maatschappelijk vraagstuk, of het nu gaat om de klimaattafel van de gebouwde omgeving, van de industrie of van de landbouw. Actief bezig zijn om de energietransitie daadwerkelijk in gang te zetten is mijn dagelijkse werk, beroepsmatig maar ook in mijn vrije tijd bij onze wijkvereniging.

De energietransitie is geen gemakkelijke opgave die alleen vanuit technisch en financieel perspectief geklaard kan worden. Er is op het gebied van participatie en organisatie veel nodig om de transitie waar te maken op een verantwoorde en toekomstbestendige manier. Ik zie het als een uitdaging om samen met alle leden van Koninklijke NLingenieurs en de andere brancheambassadeurs van het programma de doelen van het klimaatakkoord dichterbij te brengen.

×

Aanmelden nieuwsbrief